Zaledwie wczoraj pisaliśmy o nadzwyczajnym spotkaniu państw grupy OPEC w Katarze, które miało na celu zaradzenie problemowi niskich cen ropy nftowej, a już dziś pod patronatem OECD odbyło się podobne spotkanie–tym razem producentów stali....

» Czytaj dalej
W czasach wspólnej polityki rolnej UE, kwot produkcji i kontyngentów często zapominamy jak wyglądało tradycyjne rolnictwo. Dziennikarze BBC postanowili o tym przypomnieć, a okazją ku temu stała się wizyta w Serbii, gdzie wciąż dominuje...

» Czytaj dalej
Stało się to, o czym od kilku dni dyskutowano w kuluarach. Gospodarcze sankcje wobec Iranu zostały zniesione, po tym jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) potwierdziła, że kraj wywiązał się z ustaleń mających na...

» Czytaj dalej
Ostatnie dwa lata kryzysu w strefie euro sprowadzały się właściwie do jednego pytania: Czy Grecja jest w stanie zreformować swoją gospodarkę czy też nie. Ten drugi scenariusz groziłby opuszczeniem przez Grecję strefy euro i...

» Czytaj dalej
Brytyjski rząd tworzony przez tamtejszą Partię Konserwatywną zajmuje coraz bardziej nieprzychylne imigrantom stanowisko. Po tym jak minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Philip Hammond wezwał Unie Europejską do wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających odsyłanie imigrantów z...

» Czytaj dalej
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w debacie publicznej w krajach rozwiniętych jest kwestia GMO czyli żywności modyfikowanej genetycznie. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na żywność i w pogoni za wyeliminowaniem czynników ryzyka obniżających plony...

» Czytaj dalej
Po ostatnich wyborach w Wielkiej Brytanii i bezprecedensowym sukcesie Partii Konserwatywnej pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Zjednoczonego Królestwa jako członka Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z obietnicami premiera Davida Camerona do końca 2017 roku ma...

» Czytaj dalej
Słowo Grecja jest w ostatnich dniach odmieniane przez wszystkie przypadki. Kraj ten ponownie znalazł się w centrum zainteresowania polityków i ekonomistów w związku z negocjacjami, które toczą się pomiędzy greckimi władzami a UE i...

» Czytaj dalej
Kiedy w latach 80–tych ubiegłego wieku Polakom doskwierał brak podstawowych produktów spożywczych, kraje zachodnie zmagały się z problemem, jak to określano „maślanych gór i mlecznych jezior”. Chodziło o problem nadprodukcji w sektorze nabiałowym, co...

» Czytaj dalej
Jeff Jarvis–amerykański dziennikarz i komentator specjalizujący się w biznesie i nowych technologiach ukuł nowy termin „Eurotechnofobia”. Jak sam mówi cyt .”coraz wyraźniej rysuje się bowiem na horyzoncie poważne starcie pomiędzy Europą a amerykańskimi firmami...

» Czytaj dalej
Olimpiada Przedsiębiorczości
© 2012 Co słychać w biznesie. All Rights Reserved.
Cookies   |    Social media