Wpływ procesów przebiegających w mózgu, zwłaszcza w obszarze kory przedczołowej, powinny interesować zarówno neurobiologów i neuropsychologów, jak i ekonomistów. Okazuje się bowiem, że od jakości tych procesów zależy między innymi… sposób użytkowania kart kredytowych.

Płatność kartą kredytową umożliwia dokonywanie zakupów o wartości większej niż wartość posiadanych środków, a odroczone negatywne konsekwencje ewentualnego zalegania ze spłatą raty, często nie są wystarczającym hamulcem powstrzymującym przed powiększaniem długu. Równocześnie koncentracja na krótkookresowych zyskach może dotyczyć różnych zachowań, związanych nie tylko z finansami, a podejmowane przez neuropsychologów rozważania prowadzą do przekonania, że podstawowym elementem u ich podłoża jest funkcjonowanie przedczołowej kory mózgowej oraz jej połączeń z prążkowiem i wzgórzem.

W związku z tym zespół amerykańskich naukowców przeprowadził badania, których celem była identyfikacja zależności między funkcjonowaniem kory przedczołowej a sposobem korzystania z kart kredytowych. Uczestników badania poproszono o wypełnienie kwestionariusza diagnozującego zachowania regulowane przez czołową korę mózgową – apatię, tak zwane rozhamowanie (czyli brak samokontroli) i funkcje wykonawcze (czyli umiejętności właściwej organizacji i planowania czynności dla osiągnięcia założonego rezultatu) oraz o opisanie sposobu korzystania z kart kredytowych.

Analiza udzielonych odpowiedzi potwierdziła istnienie związku między rezultatami uzyskanymi w teście, zwłaszcza w zakresie funkcji wykonawczych, a zachowaniami kredytowymi. Niższy wynik wiąże się z podejmowaniem bardziej impulsywnych decyzji zakupowych, a co za tym idzie bardziej ryzykownym wykorzystywaniem kart kredytowych. Czy w związku z tym pytania umożliwiające ocenę funkcjonowania kory przedczołowej powinny zostać dołączone do wniosków kredytowych?