Wojna domowa w Syrii pomiędzy siłami wiernymi prezydentowi Baszarowi al-Asadowi oraz zbrojną opozycją wybuchła w 2011 roku. Inspiracją dla protestów, a następnie zbrojnego wystąpienia była tzw. arabska wiosna, czyli udane rewolucje w Tunezji, Egipcie oraz Libii. Ocenia się, że około 3 milionów Syryjczyków zmuszonych zostało do opuszczenia kraju, znajdując schronienie głównie w Turcji.

W ubiegły czwartek UE ogłosiła największy w historii tej organizacji program pomocy humanitarnej o nazwie The Emergency Social Safety Net (ESSN) przeznaczony dla syryjskich uchodźców w Turcji. Program opiera się na umowie zawartej ze Światowym Programem Żywnościowym (WFP) i zakłada dostarczenie bezpośredniej pomocy dla około miliona najbardziej potrzebujących, co ma kosztować 348 milionów euro. Jak powiedział unijny komisarz ds uchodźców Chrystios Stylianides cyt. „ESSN jest pierwszym w historii programem, który tak ściśle łączy doświadczenie międzynarodowych organizacji humanitarnych z możliwościami agencji rządowych. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne dotarcie do najbardziej potrzebujących osób, dokładnie z taką pomocą jakiej najbardziej potrzebują. Skala programu i jego założenia sprawiają, że stanie się on punktem odniesienia do innych podobnych inicjatyw w przyszłości.”

Poczynając od października każdy z uchodźców, którzy zostali zakwalifikowani do programu, będzie otrzymywał gotówkę w postaci elektronicznego zasilenia swojej karty płatniczej. Ten sposób dystrybucji pomocy jest zdaniem organizatorów programu najbardziej efektywny. Pozwala on uchodźcom na samodzielne dysponowanie gotówką i decydowanie na co chcą ją przeznaczyć. Jak mówią organizatorzy cyt. „daje to poczucie godności wynikające z wolnego wyboru na co przeznaczyć otrzymane środki”. Kolejną zaletą takiej formy pomocy jest fakt, że środki pomocowe zostaną wydane na lokalnym rynku, co da impuls miejscowej ekonomii.

Do końca pierwszego kwartału 2017 pomocą ma zostać objętych około miliona uchodźców na terenie całej Turcji. Dystrybucja kart płatniczych odbywać się będzie przy współpracy tureckiego Czerwonego Półksiężyca w oparciu o istniejący system voucherów.

Program ESSN jest częścią wartego 3 miliardy euro pakietu pomocy dla Turcji wynegocjowanego przez ten kraj kraj i Unię Europejską. Program obejmuje lata 2016–2017 i ma na celu pomoc uchodźcom na terenie Turcji, a tym samym powstrzymanie fali uchodźców zalewających kraje UE.