Zdaniem uczestników siódmej edycji badania dotyczącego świadomości i dojrzałości ekonomicznej, którym objęto studentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego* i Akademii Młodego Ekonomisty**, o sukcesie w biznesie decydują przede wszystkim wiedza, doświadczenie i umiejętności. Co trzeci ankietowany ze starszej grupy i co piąty z młodszej podkreśla również znaczenie cech charakteru. Ciekawe, że potwierdzeniem intuicyjnych opinii uczniów zdają się być badania nad determinantami sukcesu prowadzone przez amerykańską psycholog, Angelę Duckworth, których wyniki sugerują, że podstawą jest wytrwałość.

Jak podaje CNBC, Duckworth przez wiele lat prowadziła badania nad źródłami sukcesu. Psycholog przekonuje, że talent to nie wszystko i niezbędna jest wytrwałość, rozumiana jako wytrzymałość psychiczna, która pozwala pokonać nawet największe przeszkody. W swojej książce zatytułowanej „Wytrwałość – siła pasji i wytrzymałości” opisuje cztery cechy typowe dla osób wytrwałych.

Po pierwsze podstawą jest prawdziwe zainteresowanie podejmowaną aktywnością. Duckworth podkreśla, że oczywiście nie wszystkie jej elementy muszą sprawiać równie wielką radość, jednak liczy się ogólne wewnętrzne zadowolenie z tego, co się robi. Drugim filarem sukcesu jest trening. Psycholog twierdzi, że bez samodyscypliny i wysiłku trudno rozwinąć nawet największy talent. Oznacza to konieczność nieustannego eliminowania własnych słabości.

Trudno oczekiwać wytrwałości od kogoś, kto nie ma jasno sprecyzowanego celu. Nic więc dziwnego, że trzecią cechą, o której wspomina Duckworth jest świadomość tego, co chce się osiągnąć i dokąd się zmierza. Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że najbardziej motywujące do ciężkiej pracy jest poczucie sensu i przekonanie o znaczeniu podejmowanych działań. Po czwarte ludzie wytrwali mają nadzieję i wiarę, że marzenia są w ich zasięgu. W opinii Duckworth to najważniejszy element całej układanki.

Równocześnie psycholog uspokaja wszystkich tych, którzy martwią się brakiem wymienionych cech. Specjalistka przekonuje, że wytrwałość można rozwijać, a budując ją należy bazować na wewnętrznej sile. Najlepiej pracę nad sobą zacząć już dziś, by szybciej pokonać drogę do sukcesu.

 

* Program edukacyjny popularyzujący wiedzę ekonomiczną wśród piąto- i szóstoklasistów, organizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

** Program edukacyjny popularyzujący wiedzę ekonomiczną wśród gimnazjalistów, organizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.gimversity.pl.