Wygląda na to, że temat Grecji i jej różnorodnych problemów będzie powracał co jakiś czas na łamy naszego portalu. Ostatnio informowaliśmy, iż nowy rząd przygotował plan reform i zobowiązał się do jego wdrożenia, dzięki...

» Czytaj dalej
Wszystko wskazuje na to, że nowy grecki rząd zdał sobie w końcu sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazło się państwo. Według dokumentu przedstawionego wierzycielom Grecji, do którego dotarł Reuters, władze kraju nie wycofają...

» Czytaj dalej
W końcu jakieś dobre wiadomości dla Ukraińców. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poinformował właśnie, iż osiągnął wstępne porozumienie z przedstawicielami naszego wschodniego sąsiada odnośnie dodatkowych funduszy na zrestrukturyzowanie gospodarki kraju. W ramach programu pomocy, MFW...

» Czytaj dalej
Dzisiejsze doniesienia medialne, zwłaszcza te dotyczące ekonomii, zostały zdominowane przez jeden news rodem ze Szwajcarii. Tamtejszy bank centralny niespodziewanie uwolnił kurs franka, wpędzając rynki walutowe w panikę, a osoby posiadające kredyt we wspomnianej walucie...

» Czytaj dalej
Zachodnioafrykańskie państwo ma kłopoty natury ekonomicznej. Ghański prezydent John Mahama polecił rządowi, by ten podjął rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na temat rozpoczęcia programu, który pomoże w ustabilizowaniu gospodarki i zatrzyma spadek wartości krajowej...

» Czytaj dalej
W pierwszym kwartale 2014 roku rosyjska gospodarka ostro zwolniła. W wyniku konfliktu z Ukrainą i aneksji Krymu, Moskwa traci zaufanie świata biznesu, inwestorów i agencji ratingowych. Według oficjalnych danych statystycznych, w pierwszych trzech miesiącach...

» Czytaj dalej
  Niewiele jest pojęć czy też zjawisk ekonomicznych, które zapisały się w zbiorowej pamięci szerokich kręgów społecznych. Jednym z nich jest z pewnością zjawisko inflacji. W opowieściach i wspomnieniach starszych ludzi często przewijały się...

» Czytaj dalej
Wszystko wskazuje na to, że kolejny kraj Unii Europejskiej powoli oddala od siebie widmo finansowych trudności. Premier Irlandii Enda Kenny zapowiedział w trakcie konferencji Partii Jedności Irlandzkiej (Fine Gael), że jeszcze w tym roku...

» Czytaj dalej
Na naszym portalu co jakiś czas piszemy o państwach, które borykają się z problemami natury ekonomicznej. W tym kontekście najczęściej omawiany jest przypadek greckich kłopotów z wypłacalnością, a także pomocy finansowej, jakiej udzielono temu...

» Czytaj dalej
Początek roku szkolnego to powrót do nauki i choć minął już czas wakacyjnego szaleństwa, edukacja również może być sposobem na atrakcyjne spędzenie czasu. Nawet wolnego… Mniej więcej pół roku temu informowaliśmy o kursach internetowych...

» Czytaj dalej
Olimpiada Przedsiębiorczości
© 2012 Co słychać w biznesie. All Rights Reserved.
Cookies   |    Social media