Zachodnioafrykańskie państwo ma kłopoty natury ekonomicznej. Ghański prezydent John Mahama polecił rządowi, by ten podjął rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na temat rozpoczęcia programu, który pomoże w ustabilizowaniu gospodarki i zatrzyma spadek wartości krajowej waluty. W piątek odbyło się spotkanie prezydenta z doradcami ekonomicznymi, podczas którego ustalono, iż należy podjąć szybkie działania w celu wsparcia cedi ghańskiego, którego kurs spadł w tym roku o ok. 40% w stosunku do dolara.

Jak informuje Reuters, waluta Ghany jest jedną z najgorzej radzących sobie na świecie. Kraj walczy obecnie z dużymi deficytami – budżetowym oraz na rachunku bieżącym, co zniechęca inwestorów. Państwo, które uchodziło kiedyś za przykład siły ekonomicznej w regionie, zmaga się także z wysoką inflacją. Zdaniem analityków, wsparcie ze strony MFW jest konieczne, aby uspokoić inwestorów co do stabilności ghańskiej waluty. Minister finansów Seth Terkper zapowiedział, że rozmowy z MFW będą się koncentrować na „poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych problemów, a nie na ogólnej ocenie gospodarki”.

Ostatni trzyletni program zrealizowany we współpracy z MFW skończył się w 2012 roku i opiewał na kwotę 600 mln dolarów. Obecnie Ghana poszukuje finansowej pomocy w postaci różnych źródeł kredytowania, które umożliwią pokrycie krajowych wydatków i wesprą wzrost gospodarczy. Pomimo tego, iż zachodnioafrykańskie państwo jest głównym eksporterem złota, ropy i kakao, w ubiegłym roku deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 12% PKB. Wszystko przez 7% wzrost, który wywołał rozkwit popytu na towary importowane. Deficyt budżetowy ukształtował się w 2013 roku na poziomie 10% PKB, co podważyło wiarygodność fiskalną kraju.

Agencja Moody’s obniżyła w czerwcu rating kredytowy Ghany z B1 do B2 i utrzymała perspektywę negatywną, powołując się na pogorszenie sytuacji budżetowej i wzrost długu kraju. Oczekuje się, że wyniki rozmów z MFW zostaną pozytywnie przyjęte przez rynki finansowe, gdyż realizacja potencjalnego programu zwiększy zaufanie inwestorów do przeprowadzenia przez Ghanę konsolidacji fiskalnej czyli zmniejszenia deficytu budżetowego oraz akumulacji zadłużenia.