Studiowanie na najlepszych uniwersytetach wiąże się zazwyczaj z koniecznością opłacenia dość wysokiego czesnego. Dla przeciętnego przyszłego studenta (i jego przeciętnie zarabiających rodziców), często są to kwoty na tyle wysokie, że przekreślają szanse na edukację na wymarzonej uczelni. W Niemczech postanowiono to zmienić i od połowy października studia w całym kraju, nawet dla obcokrajowców, są bezpłatne. Ostatnim krajem związkowym, który wprowadził omawiane regulacje w życie, była Dolna Saksonia.

Dotyczy to również tak prestiżowych uczelni jak Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Techniczny w Monachium, uznawanych za jedne ze 100 najlepszych, a co za tym idzie najbardziej elitarnych, uniwersytetów na świecie. Przedstawiciele ministerstw nauki i kultury poszczególnych krajów związkowych podkreślają, iż nie zależy im na szkolnictwie wyższym uzależnionym od zamożności rodziców studenta. Ponadto uważają, że opłaty z tytułu czesnego są społecznie niesprawiedliwe i zniechęcają młodych ludzi, którzy nie wywodzą się z rodzin inteligenckich, do podjęcia studiów.

O studiach marzeń w Niemczech donosi na swoich łamach CNN. Nasi zachodni sąsiedzi mają długą tradycję bezpłatnej edukacji. Niewielkie (w porównaniu do innych krajów) opłaty wprowadzono w 2006 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, iż nie stoją one w sprzeczności z postulatem edukacji dla wszystkich obywateli. Wysokość czesnego kształtowała się na poziomie ok. 1300 dolarów rocznie (na brytyjskich i amerykańskich uczelniach są to kwoty w przedziale od 14,5 tys. do 30 tys. dolarów). Regulacje nie spodobały się jednak krajom związkowym, które – jeden po drugim – rezygnowały z ich pobierania.

Niemieckie, prestiżowe uczelnie przyciągają wielu zagranicznych studentów, głównie ze względu na niskie koszty utrzymania oraz tętniące życie kulturalne i… klubowe. Należy jednak pamiętać, że studiowanie w Niemczech różni się od standardów panujących w kampusach na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W wykładach często uczestniczy ok. 200 osób. Ponadto do obowiązków studenta należy pilnowanie wszystkich terminów czy przygotowanie literaturowe do zajęć. Większość Niemców studiuje w rodzinnym mieście i często mieszka z rodzicami lub przyjaciółmi, przez co trudniej jest nawiązywać nowe znajomości. Biorąc pod uwagę jakość kształcenia oraz to, iż jest ono darmowe, wymienione „niedogodności” nie powinny być jednak przeszkodą dla uzdolnionych młodych ludzi, chcących podbijać świat.