Komisja Europejska wsparła pomysł wprowadzenia nowego podatku, który będzie służył łagodzeniu kryzysu zadłużeniowego. Chociaż na podatek zgodziło się tylko dziesięć państw należących do Unii Europejskiej – wśród nich Francja, Niemcy, Włoch i Hiszpania – wdrożenie podatku od transakcji finansowych jest poważnie rozważane.

Szef Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, wyraził swoje zadowolenie, że dziesięć krajów członkowskich zadeklarowało gotowość do wprowadzenia podatku, którym miałyby być objęte wszelkie transakcje walutowe oraz transakcje na rynku obligacji i akcji dokonywane przez banki i inne instytucje finansowe. Według Barroso kosztami kryzysu powinien być obarczony sektor finansowy, a nie zwykli obywatele. Mimo, że stawka podatku ma być niska, liczba realizowanych transakcji tego typu gwarantuje istotne wpływy budżetowe. Komisja Europejska szacuje, że podatek przez niektórych nazywany Robin Hoodem, przyniósłby 57 miliardów euro rocznie, jeśli na jego przyjęcie zgodziłyby się wszystkie kraje członkowskie.

Pomysł nowego podatku był już dyskutowany w czerwcu tego roku, jednak bez rezultatów, zaś obecnie został on pozytywnie przyjęty przez poza wcześniej wymienionymi Francją, Niemcami, Włochami i Hiszpanią, również przez Austrię, Belgię, Grecję, Portugalię, Słowację i Słowenię. Zdecydowanie przeciwna jest Wielka Brytania, gdyż zdaniem Brytyjczyków podatek od transakcji finansowych byłby szczególnie dotkliwy dla Londynu, gdzie odbywa się między innymi duża część światowego obrotu walutami. Przeciwnicy podkreślają także, że wprowadzenie nowego podatku spowoduje, że przedsiębiorcy skierują się w stronę centrów finansowych wolnych od tego rodzaju obciążeń, a wzrost gospodarczy zostanie jeszcze bardziej spowolniony.

Zgodnie z procedurami przyjętymi w Unii Europejskiej możliwa jest realizacja projektu przy braku współpracy wszystkich krajów członkowskich i dalsze decyzje w sprawie nowego podatku mają zostać podjęte w listopadzie. Rządy w całej Europie wdrażają drastyczne środki oszczędnościowe, a opodatkowanie transakcji finansowych może być skutecznym sposobem na zwiększenie dochodów, zwłaszcza gdy sytuacja gospodarcza jest daleka od pożądanej.