Zagraniczne inwestycje bezpośrednie do Afryki wyniosły w 2011 r. 80 mld dolarów. Tym samym na Czarny Ląd zostało skierowanych 25% światowych inwestycji bezpośrednich.

Państwa afrykańskie stają się powoli jednym z najważniejszych kierunku napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ang. FDI – foreign direct investments). W 2011 r. ich wielkość wzrosła o 27%, a analitycy przewidują dalsze zwiększenie zainteresowania gospodarkami z Afryki i dalszy dynamiczny wzrost inwestycji, które mają osiągnąć w 2015 r. poziom 150 mld dolarów.

Pewnym problemem w rozwoju gospodarczym Afryki jest wizerunek państw kontynentu, które są postrzegane jako niestabilne politycznie, zacofane ekonomicznie i nieprzyjazne dla biznesu ze względu na dużą korupcję. Jak wykazuje badanie Africa Attractiveness Survey, percepcja ta zmienia się wraz z zaangażowanie firm w działalność na Czarnym Lądzie. Przedstawiciele firm, które mają już otwarte fabryki lub oddziały w Afryce, oceniają warunki prowadzenia biznesu znacznie lepiej niż przedstawiciele firm, które nie są zaangażowane w działalność na tym kontynencie.

Co ciekawe, rośnie również poziom inwestycji bezpośrednich między państwami afrykańskimi. Liderami w tej kategorii są Republika Południowej Afryki, Kenya i Nigeria.