Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Bankrate’s Money Pulse, na który powołuje się CNN Money, ponad połowa Amerykanów nie posiada żadnych środków ulokowanych w akcjach. Specjaliści ostrzegają, że jest to niekorzystny trend, który może mieć negatywne skutki w przyszłości, zwłaszcza, że doniesienia z giełdy są nader optymistyczne.

We wspomnianej powyżej ankiecie, do akcji zaliczono nie tylko udziały przedsiębiorstw notowanych na giełdowych parkietach, ale także fundusze emerytalne, udział w emerytalnym planie oszczędnościowym 401(k), będącym odpowiednikiem polskiego III filaru i wszelkiego rodzaju inne fundusze inwestycyjne. Powodem braku zainteresowania akcjami jest przede wszystkim obawa przed zawirowaniami na rynku, które wielu Amerykanów boleśnie odczuło przed kilkoma laty. Mimo, że wartość indeksu S&P 500, w którego skład wchodzi 500 spółek giełdowych o największej kapitalizacji, wzrosła od marca 2009 roku o ponad 200 proc., zaufanie Amerykanów nie zostało w pełni odbudowane.

Reprezentująca State Street Suzanne Duncan uważa, że pomimo korzystnej sytuacji na giełdzie, wielu inwestorów wybiera gotówkowe formy lokowania środków. W efekcie obecnie na giełdzie zyskują bogaci, przez co nierówności ekonomiczne między obywatelami coraz bardziej się pogłębiają. Z ankiety Bankrate’s Money Pulse wynika również, że inna przyczyna awersji Amerykanów do inwestowania w akcje jest bardzo prozaiczna – brak wolnych środków. Kolejną barierę stanowi niedostateczna wiedza na temat możliwości inwestowania połączona z niechęcią do korzystania z usług doradców inwestycyjnych.

Jako ciekawostkę CNN Money przygotowało zestawienie, w którym porównuje liczbę inwestorów z liczbą konsumentów kawy. Ponad 60 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych pija codziennie przynajmniej jedną filiżankę kawy. Gdyby w 2009 roku zrezygnowali z zakupów w popularnym Starbucksie i zainwestowali w akcje zaoszczędzone w ten sposób około 1200 dolarów, dziś dysponowaliby kwotą mniej więcej 3600 dolarów. Jednak okazuje się, że Amerykanie wolą kawę niż akcje…