Po ubiegłorocznych kłopotach linii z odwołalnymi lotami oraz pilotami, Ryanair opublikował wyniki finansowe za ostatni kwartał 2017 roku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku zyski Ryanair wzrosły o 12 proc. do 106 mln euro, a liczba pasażerów wzrosła o 6 proc. do 30,4 mln. Natomiast prognozy zysków przewoźnika na kolejny rok kształtują się na poziomie pomiędzy 1,4 mld a 1,45 mld euro.

Przyszłe wyniki finansowe Ryanair zależą głównie od poziomu zrealizowanych rezerwacji, niemożliwych do przewidzenia naruszeń bezpieczeństwa oraz sytuacji linii ze związkami zawodowymi. Dopiero w ciągu ostatniego miesiąca linie zgodziły się na związek zawodowy ponad 600 brytyjskich pilotów, co było efektem protestów i licznie odwołanych lotów w ubiegłym roku. Spodziewane jest również uznanie związków zawodowych obsługi pokładowej, w krajach w których linia operuje, co może wywołać kolejne zakłócenia oraz negatywny PR, przed czym Ryanair ostrzega inwestorów.

Pod znakiem zapytania stoją kwestie związane z wpływem Brexitu oraz cenami biletów. Przewoźnik zwraca uwagę na wzrost kosztów ponoszonych w związku z podniesieniem płac dla pilotów linii oraz wzrostem cen paliwa.

Autor:

Michał Ochab  (Wydział Zarządzania UEK)