Albert Einstein, Maria Skłodowska-Curie i Steve Jobs – trzy wybitne osobowości, wynalazcy i twórcy, których łączył duch innowacyjności. Co sprawia, że jedni posiadają wyjątkowy dar polegający na ciągłym odkrywaniu nowego? I czy innowatorem jest tylko ten, który wpada na przełomowe idee i poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań? Pamiętajmy, że każdy pomysł pozostaje wyłącznie mrzonką jego twórcy, jeśli nie zostanie zaakceptowany przez otoczenie i wprowadzony w życie. By tak się stało, konieczna jest ciężka, mrówcza praca wielu osób. Kim są ci ludzie? I czy Ty należysz do tej grupy?

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Forbes Insights (“Nurturing Europe’s Spirit of Enterprise: How Entrepreneurial Executives Mobilize Organizations to Innovate”), istnieje pięć podstawowych typów osobowości niezbędnych dla kształtowania atmosfery innowacyjności w organizacji. Niektóre z nich są bardziej przedsiębiorcze, inne mocniej zorientowane na zadania, jednak wszystkie stanowią niezbędne elementy układanki jaką jest tworzenie i wdrażanie innowacji.

Badanie Forbes Insights przeprowadzone na terenie Europy objęło ponad 1200 kierowników. Pytano o postawy, wartości, priorytety, zachowania oraz spojrzenie na zewnętrzne czynniki, które mogą sprzyjać tworzeniu innowacyjnego środowiska w organizacji lub je utrudniać. Na podstawie wyników badań stworzono portret pięciu typów osobowości, z których każda odgrywa ważną rolę w cyklu innowacyjnym, wymyślając idee, przeprowadzając je przez kanały korporacyjne, tworząc strategie oraz nadzorując ich wdrożenie i wykonanie.

Trzęsący interesem”

Osoby przedsiębiorcze, które są w cyklu innowacji liderami. Cele i nagrody mocno ich motywują, ale najważniejszą zachętą dla tej grupy jest możliwość tworzenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń i wpływania na innych. Lubią wychylać się przed szereg, promować nowe projekty (a przy okazji często także siebie ;-) i rozdzielać zadania w procesie. Bywają trochę aroganccy i niecierpliwi w trakcie pracy zespołowej. Szacuje się, że stanowią 22% wszystkich kierowników.

Eksperymentatorzy

Wytrwali i otwarci na nowe rzeczy, doskonali w przeprowadzaniu pomysłów przez różne fazy rozwoju i wykonania. Ich motto to: „Dla chcącego nic trudnego”. Perfekcjoniści z tendencją do pracoholizmu i skłonnością do ryzyka. Przepełnieni dumą ze swoich osiągnięć, cieszą się kiedy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi. Ich wytrwałość jest szczególnie ważna w cyklu innowacyjnym, zwłaszcza wtedy, gdy na drodze pojawiają się jakieś przeszkody. Około 16% kierowników to Eksperymentatorzy.

Pupile

Pamiętasz dzieci, które zawsze siadały w pierwszej ławce i zgłaszały się do odpowiedzi na każde pytanie nauczyciela? Te dzieci wyrosły na pupili w procesie innowacji. Dobrzy we wszystkim: budowaniu własnego wizerunku, poszukiwaniu odpowiednich mentorów czy odnajdywaniu talentów we współpracownikach. Udaje im się piąć po szczeblach kariery nawet wtedy, kiedy wydaje się, że kultura organizacji piętrzy trudności przeciwko nim. Aż 24% osób na stanowiskach kierowniczych to Pupile.

Kontrolerzy
 

Praktyczny typ osobowości, który nie lubi ryzyka i unika niejasnych projektów. Preferują odpowiadać za to, na czym się znają. Nie są dobrymi graczami zespołowymi, wolą pracować w odosobnieniu, skupiając się na konkretnych, sprecyzowanych zadaniach, dzięki czemu łatwiej im kontrolować to, co dzieje się dookoła nich. Potrafią jednak organizować ludzi i mobilizować ich do działania Często są nimi właściciele firm, którzy na swojej osobowości zbudowali całe przedsiębiorstwo. Stanowią ok. 15% wszystkich kierowników.

Kotwice

Ich głównym zadaniem w procesie innowacji jest ściąganie na ziemię marzycieli i fantastów. Podobnie jak kontrolerzy, nie przepadają za niepewnym środowiskiem pracy, przedkładają konwencjonalny sposób myślenia i wypróbowane rozwiązania nad nowe i niesprawdzone. Pełnią ważną rolę w grupie, przypominając jej o ograniczeniach (prawnych, finansowych itp.) oraz procesach instytucjonalnych. Osobowość typu Kotwica jest reprezentowana przez ok. 23% kierowników.

Najbliżej do czystej postaci ducha przedsiębiorczości i innowacyjności jest Eksperymentatorom i „Trzęsącym interesem”. Jednak nawet najlepszy pomysł pozostanie tylko pomysłem jeśli nie zostanie wdrożony. Grupa złożona z różnych osobowości  umożliwia utrzymanie właściwych proporcji między podejmowaniem ryzyka a pamiętaniem o rzeczywistości w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, przenosząc ideę do sfery realizacji. Jeśli dodamy do tego właściwy klimat organizacyjny, innowacje trafiają na żyzny grunt i mogą się rozwijać!

Pełne wyniki badań, dostępne pod adresem:

http://www.forbes.com/forbesinsights/europe_entrepreneurs/index.html