Przychody LinkedIn w pierwszym kwartale 2012 r. wzrosły do 188,5 mln dolarów. Zyski z ten okres wyniosły 5 mln dolarów. 

LinkedIn.com jest liderem serwisów społecznościowych zbudowanych wokół kontaktów zawodowych. Na całym świecie zarejestrowanych jest 161 mln użytkowników sieci, co jest skalą kilkakrotnie mniejszą od Facebooka, ale skupienie się na segmencie biznesowym pozwala serwisowi osiągać bardzo dobre wyniki finansowe.

Model biznesowy opiera się głównie na sprzedaży usług, ułatwiających z jednej strony kandydatom poszukiwanie pracy, a z drugiej pracodawcom rekrutowanie osób na wolne stanowiska. To właśnie sprzedaż usług rekrutacyjnych jest głównym motorem wzrostu przychodów firmy. W pierwszym kwartale 2012 r. wartość przychodów z tej kategorii wzrosła o 121% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. Przełożyło się to na ogólny wzrost przychodów o 101% do wysokości 188,5 mln dolarów za pierwszy kwartał. W tym samym okresie zyski wzrosły również ponad dwukrotnie: z wartości 2,1 mln dolarów w pierwszym kwartale 2011 r. do 5 mln dolarów w styczniu, lutym i marcu bieżącego roku.

Jest to siódmy kwartał z rzędu, w którym przychody podwajają się względem analogicznego okresu rok wcześniej. Takie wyniki wpłynęły na podniesienie prognozy rocznych przychodów, które mają sięgnąć 900 mln dolarów. Jednocześnie systematycznie zwyżkują kursy akcji LinkedIn – od początku roku wzrosły o 70% i są na poziomie ponad dwukrotnie większym niż rok wcześniej.