Trendy można zaobserwować w różnych obszarach działalności biznesowej, także na polu zarządzania ludźmi. Istnieją jednak pewne zasady, które są niezmienne i uznawane za fundamentalne w kontekście właściwego przywództwa. To ich przestrzeganie determinuje efektywność kierowników. Najlepsi szefowi to tacy, którzy nieustannie inspirują pracowników do tego, by byli świetni w tym co robią i lojalni względem organizacji. Jakie zasady powinny być zatem bliskie każdemu menadżerowi?

Wspomnianych zasad jest siedem i zostały one opisane na łamach portalu dla przedsiębiorców Inc.com. Oto one.

Wyrażaj uznanie
Kiedy rzeczy idą we właściwym kierunku, wszyscy w organizacji powinni to wiedzieć. Oznacza to, że należy doceniać wkład każdego z pracowników we właściwe funkcjonowanie organizacji. I powinno przykładać się do tego dużą wagę. Badania pokazują bowiem, że publiczne uznanie zasług może mieć lepszy wpływ na motywację personelu, niż premie finansowe.

Motywuj
Ustal wysokie standardy komunikacji, produktywności i profesjonalizmu w całej organizacji. Jeśli coś odbiega od normy, nie szukaj i nie karz winnych, skup się raczej na znalezieniu rozwiązania problemu. Nie obniżaj standardów, stań ramię w ramię z pracownikami by stawić czoło trudnościom i rozprawić się z nimi.

Komunikuj
Wypowiadaj się w sposób jasny oraz profesjonalny. I rób to często. Personel oczekuje bowiem od menadżerów szczerej oceny swojej pracy. Dobry przełożony musi więc doskonale rozumieć organizację, ale również umieć ocenić postępy. Jeśli wszystko funkcjonuje dobrze, należy to otwarcie komunikować. Gdy pojawiają się problemy również trzeba o nich mówić, ale w sposób konstruktywny. Komunikacja jest bowiem narzędziem, które powinno inspirować i motywować, ale także identyfikować i rozwiązywać problemy.

Miej zaufanie
Naucz się ufać swoim pracownikom. Szefowie, którzy wierzą, że pracownicy mają odpowiednie kompetencje i są odpowiedzialni, zachęcają ich do samodzielnego działania, kreując jednocześnie silne poczucie wspólnoty w organizacji. Aby zbudować atmosferę wzajemnego zaufania należy stworzyć bezpieczne środowisko pracy, z pozytywną, otwartą, uczciwą i dwukierunkową komunikacją. Zaufanie powoduje, że pracownicy wypełniają, a nawet przekraczają wytyczone cele organizacyjne

Rozwijaj
Wyszkol pracowników tak, by byli zorientowani na sukces, a nie porażkę. Zapewnij im narzędzia i szkolenia, dzięki którym rozwiną swój potencjał i spełnią pokładane w nich nadzieje. Zachęcaj do identyfikacji mocnych stron i pytaj, co ich motywuje do działania w codziennej pracy.

Kieruj
Upewnij się, że pracownicy traktują swoją pracę jak wyzwanie, ale nie czują się przytłoczeni obowiązkami. Twórz czyste, dobrze utrzymane i zorganizowane środowisko pracy, gdzie będą mogli wykonywać nałożone na nich zadania, czując się przy tym komfortowo. Deleguj zadania w sposób właściwy i szukaj możliwości, aby maksymalnie wykorzystać zalety każdego pracownika.

Bądź partnerem
Spraw, aby pracownicy czuli, że są częścią czegoś wyjątkowego i że ich wysiłki są naprawdę doceniane. Zaangażuj ich bezpośrednio w sukces organizacji. Stwórz i kultywuj poczucie koleżeństwa. Jeśli ludzie traktują przychodzenie do pracy w kategoriach zabawy, bo najzwyczajniej w świecie ją lubią ze względu na miłą atmosferę w niej panującą, są bardziej produktywni i mają silniejsze poczucie przynależności.