Wielka Brytania zawsze słynęła z modelowych rozwiązań jeśli chodzi o „zagospodarowanie” byłych szefów i wysokich urzędników państwowych kluczowych instytucji państwowych, którzy z takich czy innych powodów odeszli z pracy lub służby. Jest w tym podejściu wiele pragmatyzmu, gdyż pozostawienie takich ludzi samym sobie mogłoby potencjalnie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Najnowszym przykładem takiego „miękkiego lądowania” jest były szef brytyjskiego kontrwywiadu (MI5) Johnatan Evans. Po 33 latach służby w kontrwywiadzie, a sześciu ostatnich w roli szefa tej służby, Evans przeszedł na emeryturę i od razu otrzymał propozycję pracy w banku HSBC. Jest to ten sam bank, który niedawno został ukarany grzywną na rzecz amerykańskiego nadzoru finansowego w wysokości 2 miliardów dolarów za…pranie pieniędzy i łamanie embarga finansowego nałożonego na Iran.

Zestawienie tych dwóch informacji tylko na pierwszy rzut oka wygląda szokująco. Okazuje się bowiem, że szefostwo HSBC podjęło szeroko zakrojony program zmierzający do przywrócenia bankowi dobrego imienia i zapobieżenia w przyszłości podobnym praktykom za które bank został ukarany. W tym celu HSBC powołał tzw. Komitet ds Zagrożeń Finansowych, który ma za zadanie doradzać szefostwu banku i uprzedzać o potencjalnych zagrożeniach. W skład Komitetu oprócz byłego szefa MI5 powołano także: Dave Hartnetta‒byłego szefa brytyjskiego fiskusa, Jima Comeya‒byłego zastępcę prokuratora generalnego USA oraz Billa Hughesa‒byłego szefa brytyjskiego Urzędu ds Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej.

Johnatan Evans przed podjęciem pracy dla HSBC zobowiązany był uzyskać zgodę brytyjskiego premiera, co też nastąpiło. Niemniej jednak, przez najbliższe 2 lata Evans ma formalny zakaz lobbowania w instytucjach państwowych na rzecz nowego pracodawcy. Pensja Evansa wyniesie 125 tysięcy funtów rocznie. Z tej kwoty 95 tysięcy otrzyma formalnie za piastowanie stanowiska dyrektora (bez uprawnień wykonawczych), a dalsze 30 tysięcy za udział w posiedzeniach Komitetu, który będzie zbierał się 8 razy do roku.

Jak powiedział dyrektor generalny HSBC Douglas Flint cyt. „z radością witamy w naszym gronie pana Evansa, którego wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu zagrożeń dla ochrony danych wrażliwych, infrastruktury krytycznej, finansów czy przeciwdziałaniu terroryzmowi będzie dla nas bezcenne”.