Wszyscy pamiętamy z naszej historii najnowszej słynne hasło “1000 szkół na 1000‒lecie Państwa Polskiego”. Pod tym hasłem ekipa Wiesława Gomułki na początku lat 60‒tych ubiegłego wieku zainicjowała program budowy tysiąca szkół w celu uczczenia tysiąclecia naszej państwowości. Podobne skojarzenia może budzić rozpoczęty właśnie w Republice Południowej Afryki program modernizacji tamtejszej infrastruktury transportowej.

Symbolem tego programu jest gruntowna modernizacja towarowego transportu kolejowego. Przestarzały tabor kolejowy ma zostać niemal całkowicie wymieniony. W pierwszym etapie planuje się zakup około tysiąca nowoczesnych lokomotyw i towarzyszącego im zaplecza technicznego za kwotę około 4,7 miliarda dolarów. Budową 599 lokomotyw elektrycznych zajmą się firmy CSR Zhuzhou Electric i Bombardier Transportation, a 465 lokomotyw spalinowych dostarczą General Electric i CNR Rolling Stock. Prawie wszystkie z tych maszyn zostaną zbudowane na miejscu w zakładach w Durbanie i Pretorii i trafią do największego państwowego przewoźnika kolejowego w RPA‒firmy Transnet. Firma Transnet zarządza siecią 12 400 mil szlaków kolejowych.

Rozpoczęty właśnie program modernizacji infrastruktury transportowej ma na celu połączenie głębi kraju z głównymi portami RPA. Przez porty w Durbanie, Cape Town, Ngqura i Port Elizabeth przechodzi 96% towarów eksportowanych przez RPA. Władze RPA zdecydowały, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie transport tych towarów drogą kolejową, a nie transportem samochodowym.

Jak powiedział Brian Molefe‒prezes Transnet cyt. „rozpoczęty program modernizacji kolei pozwoli stworzyć lub zachować 30 tysięcy miejsc pracy. Przyczyni się on także do rozwoju drobnej przedsiębiorczości”.

Opisany powyżej program modernizacji kolei jest jedynie częścią wartej 10 miliardów dolarów Strategii Rynkowej‒ogromnego programu inwestycyjnego prowadzonego pod patronatem rządu w Pretorii. Obejmuje on oprócz modernizacji kolei, budowę nowych rurociągów oraz potężne inwestycje (3,3 miliarda dolarów) w porty. W ramach tego ostatniego zadania już zakupiono nowe urządzenia portowe takie jak dźwigi oraz prowadzi się prace nad pogłębianiem basenów portowych, tak aby mogły one przyjmować największe statki handlowe.