Dziś w centrum Tokio grupa około dwustu gospodyń protestowała  przeciwko podwyżce podatku konsumpcyjnego. Do tej pory stawka podatku wynosiła 5%, zaś zgodnie z ostatnimi zapowiedziami potrącenie na rzecz państwa będzie stopniowo wzrastać by w 2015...

» Czytaj dalej
Jaką opinię wśród japońskich inwestorów i polityków ma tamtejszy Bank Centralny? Chyba nienajlepszą, skoro jego polityka określana jest mianem 3xC (Conservative, Cautious, Cowardly) czyli zachowawczo, ostrożnie i tchórzliwie. Krytycy zarzucają władzom Banku Centralnego, iż...

» Czytaj dalej
W Pekinie zakończyło się dwudniowe spotkanie przywódców Chin, Japonii i Korei Południowej. Wymiernym efektem rozmów były uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia prac zmierzających do ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy wymienionymi krajami. Dane statystyczne pokazują, iż Chiny...

» Czytaj dalej
Marzec to kolejny miesiąc w którym rósł japoński eksport. Motorem napędowym wzrostu jest (nomen omen) przemysł samochodowy, który zdumiewająco szybko odradza się po ubiegłorocznych katastrofach naturalnych, które dotknęły Japonię. Ostatnie dane mówią, że eksport...

» Czytaj dalej
Według najnowszego raportu Banku Japonii nastroje japońskich przedsiębiorców są pesymistyczne mimo sygnałów prognozujących poprawę sytuacji gospodarczej. Ponieważ Bank Japonii uwzględnia wskaźniki opisujące nastroje przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej, obecne wyniki mogą przyczynić...

» Czytaj dalej
Olimpiada Przedsiębiorczości
© 2012 Co słychać w biznesie. All Rights Reserved.
Cookies   |    Social media