Zwykle w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, pracodawcy otrzymują zgłoszenia od dziesiątek kandydatów. Optymalizacja procesu rekrutacji oznacza, że na spotkanie nie zostanie zaproszona nawet połowa z ubiegających się o zatrudnienie. Najlepsi kandydaci, którzy będą mieli okazję osobiście się zaprezentować, zostaną wyłonieni na podstawie analizy życiorysów i listów motywacyjnych. To właśnie ten ostatni dokument ma ogromną moc, dlatego warto się zastanowić, jak go dobrze przygotować. Daniel Victor, dziennikarz CNBC, podpowiada, na co należy zwrócić uwagę.

Wiele osób przygotowując list motywacyjny zapomina, że ciekawe uzasadnienie motywacji do podjęcia pracy jest okazją do wyróżnienia się na tle innych kandydatów, którzy często mają podobne kwalifikacje. Uzupełniony gotowy wzorzec listu motywacyjnego z pewnością nie zrobi dobrego wrażenia na pracodawcy. Kristen Fitzpatrick z centrum kariery Harvard Business School przypomina, by zwrócić uwagę na to, kto będzie czytał list i zastanowić się, jak można wzbudzić jego lub jej zainteresowanie. List motywacyjny pozwala zaprezentować swoją osobowość, a dodatkowo pochwalić się własnymi zdolnościami komunikacyjnymi.

Ciekawy list motywacyjny nie może być powtórzeniem życiorysu. Zamiast faktów przedstawionych w CV, lepiej opisać konkretne sytuacje czy projekty, w których wykazaliśmy się cechami i umiejętnościami pożądanymi przez pracodawcę. Warto również unikać szablonowych zwrotów i oczywistości. Jako przykład Fitzpatrick podaje podkreślanie własnej pracowitości. Po pierwsze, kłamstwo w tej kwestii jest trudne do zweryfikowania, więc każdy może użyć tego określenia, a po drugie wyrazem pracowitości jest dobrze przygotowany list motywacyjny, dlatego niepotrzebne jest nazywanie tej cechy.

Wreszcie eksperci radzą, aby przed napisaniem listu motywacyjnego odrobić zadanie domowe i dowiedzieć się jak najwięcej na temat przedsiębiorstwa, w którym ubiega się o pracę. Warto wykazać się znajomością realizowanych przez firmę projektów, podejmowanych działań strategicznych czy treścią oficjalnych oświadczeń, by swoje kwalifikacje zaprezentować w kontekście potrzeb pracodawcy.

List motywacyjny nie może być więc traktowany wyłącznie jak formalny dokument, będący zestawieniem oklepanych formułek. To okazja do przekonania pracodawcy o własnych predyspozycjach do pracy i wysokiej motywacji, a tym samym prawdziwa szansa na zatrudnienie.