W Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw, których celem jest wyrównanie dysproporcji między liczbą dziewcząt i chłopców interesujących się przedmiotami ścisłymi, a dalej liczbą kobiet i mężczyzn pracujących na stanowiska inżynierskich. Przykładem takich działań może być projekt Mamo pracuj w IT albo Dziewczyny do ścisłych. Problem niskiego zaangażowania pań w obszarze STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics (ang., nauka, technologia, inżynieria, matematyka) nie jest wyłącznie domeną naszego kraju, lecz wielu państw Europy Zachodniej. Co ciekawe podobnych nierówności próżno dopatrywać się w Rosji. 

Jak podaje BBC, powołując się na wyniki badań przeprowadzony przez Microsoft wśród 11,5 tysiąca dziewcząt i młodych kobiet w Europie, że wraz z 15 urodzinami obserwuje się u nich dramatyczny spadek zainteresowania przedmiotami ścisłymi. W dużej mierze jest to rezultat obowiązujących stereotypów płciowych, modeli ról kobiety oraz braku zachęty ze strony nauczycieli i rodziców. W efekcie, jak szacuje Unesco, na świecie średnio zaledwie 29 proc. badaczy zajmujących naukami ścisłymi to kobiety, a w Wielkiej Brytanii tylko 4 proc. wynalazców to przedstawicielki płci pięknej.

Ogólnoświatowe obserwacje nie pokrywają się z wynikami podobnych analiz prowadzonych w Rosji. Tam udział kobiet w naukach ścisłych i wśród wynalazców jest znacznie wyższy i wynosi odpowiednio 41 i 15 procent. Julian Lambertin z KRC Research ocenia, że w porównaniu do innych krajów, w Rosji dziewczęta już od najmłodszych lat są skoncentrowane na przyszłej karierze zawodowej. Ich zainteresowania w obszarze STEM są wspierane przez nauczycieli i rodziców. Alina Bezuglova z Tech London Advocates sugeruje, że jest to pozostałość po erze sowieckiej, kiedy rozwój nauki był jednym z kluczowych priorytetów. W związku z tym edukacja techniczna była równo dostępna dla chłopców i dziewczynek, a dodatkowo wysoko ceniona.

Z badań wynika także, że Rosjanki nie czują się zdeprymowane będąc w mniejszości w wśród badaczy, techników i inżynierów. Z pewnością jest to również efekt otwartych postaw nauczycielskich i rodzicielskich, które warto promować w krajach, gdzie drzwi do świata nauki są wciąż szerzej otwarte dla chłopców.