Blisko jedną trzecią naszego życia spędzamy w pracy. Ma ona znaczny wpływ na nasze życie, nie tylko zawodowe, ale też prywatne. Gdy odczuwamy satysfakcję z wykonywanej pracy, przekłada się to na dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi, poczucie szczęścia i większą motywację do działania. Obranie ścieżki zawodowej, która przyniesie spełnienie nie jest łatwym zadaniem, dlatego J.T. O’Donnell, założycielka i dyrektorka ,,Work It Daily”, która poświęciła 15 lat na badania nad ludźmi pracującymi w różnych zawodach, podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę.

Podczas badań przeprowadzonych przez O’Donnel, ponad 70 proc. respondentów zadeklarowało brak satysfakcji z wykonywanej pracy, co sugeruje,że jest to poważny problem społeczny. Zdaniem O’Donnel, głównym powodem takiego stanu rzeczy jest uzależnienie od podziwu innych ludzi. Ekspertka tłumaczy, że jesteśmy wychowywani w duchu rywalizacji, zdobywania nagród, szukania aprobaty. Niektórzy w uznaniu przez innych próbują zaspokoić potrzeby, które nie zostały zaspokojone w przeszłości lub też starają się na tym uczuciu zbudować swoje poczucie wartości.

Problemem jest więc to, że planując karierę zawodową ludzie często kierują się chęcią zaimponowania innym, zapominając o tym, co najbardziej liczy się w procesie podejmowania decyzji o zawodowej przyszłości, czyli własnych preferencjach. W rezultacie ludzie są sfrustrowani.

Zdaniem O’Donnel rozwiązaniem jest zaprzestanie oceny innych przez pryzmat wykonywanej przez nich pracy. Uwolnienie się od tego sposobu myślenia, pozwoli na znalezienie pracy dającej radość i wewnętrzną satysfakcję.

Autor:

Kozłowska Joanna  (Wydział Zarządzania UEK)