Girls Scouts to największa amerykańska organizacja skautowska zrzeszająca dziewczęta, która w tym roku będzie świętować stulecie swojego istnienia. W świadomości Amerykanów zakorzenił się obraz harcerek, które na zbiórkach i obozach dzielnie zdobywały odznaki z takich sprawności jak szycie, gotowanie, pieczenie ciastek czy nawet udzielanie pierwszej pomocy. Szefostwo organizacji uznało jednak, że czas z tym wizerunkiem skończyć i otworzyć się na nowe dziedziny, w skrócie określane jako STEM (science, technology, engineering, math).

Jak tłumaczy Suzan Harper z kierownictwa organizacji „aż 74 % dziewcząt ze szkół średnich wykazuje zainteresowanie naukami ścisłymi, a powodem dla którego nie wybierają tego rodzaju kierunków na studiach jest obawa, że aby być traktowane poważnie, będą zmuszone do o wiele cięższej pracy niż mężczyźni”. Harper dodaje, iż aby zmienić to nastawienie, Girls Scouts planuje między innymi wprowadzenie do swoich programów zajęć spotkań z kobietami, które odniosły sukcesy w szeroko rozumianym obszarze STEM. „Czasami wszystko czego potrzeba, żeby zachęcić dziewczęta do podążania za swoimi zainteresowaniami, to pokazać im osobę, która to po prostu zrobiła”‒przekonuje Harper.

Prezentacja pozytywnych przykładów to jednak zdecydowanie za mało. Lokalne oddziały organizacji nawiązują więc współdziałanie z takimi potentami w dziedzinie nowych technologii jak AT&T, Microsoft czy Texas Instruments. Dziewczęta mogą dzięki temu uczestniczyć w zajęciach, eksperymentach czy pokazach przybliżających im zagadnienia techniczne. Ze strony wymienionych firm, do kontaktów z Girls Scouts delegowane są kobiety, które odniosły tam sukcesy. Aby jeszcze bardziej zachęcić dziewczęta do zainteresowania się zagadnieniami techniki czy technologii, amerykańskie harcerki mogą zdobywać nowe, dotychczas niedostępne im sprawności. Przykładem może być odznaka w dziedzinie „nauka w modzie”, gdzie podczas uczestnictwa w programie można dowiedzieć się jakie technologie wykorzystywane są w projektowaniu współczesnych ubrań. Inny przykład to program o nazwie „To Twoja planeta‒kochaj ją”. W ramach tego programu zorganizowano między innymi ośmiodniową wyprawę oceanograficzną dla ponad 30‒stu dziewcząt.

Aktywność Girls Scouts w dziedzinie promowania wiedzy o nowych technikach i technologiach wśród dziewcząt jest w pewnym sensie odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą panującą w USA.

Otóż, jak wynika z danych statystycznych, chociaż bezrobocie utrzymuje się ciągle na poziomie powyżej 8%, to jednocześnie pracodawcy narzekają, iż nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników na stanowiska wymagające wiedzy w obszarze STEM. Z kolei inne dane pokazują, iż odsetek kobiet z tytułem magistra w dziedzinie nauk technicznych wynosi zaledwie 20%, a odsetek kobiet zajmujących stanowiska związane z obszarem STEM to ledwie 25%.

Powyższe dane jasno pokazują, gdzie tkwią rezerwy i szanse dla młodych kobiet. Girls Scouts postawiła sobie właśnie za cel ich wykorzystanie.