Przedsiębiorstwa tracą prawie co czwartego pracownika w przeciągu roku od zatrudnienia. Odejścia świeżo zatrudnionych pracowników nie wynikają z niekorzystnych warunków gospodarczych, demograficznych czy kulturowych, lecz są efektem braku odpowiednich działań wdrażających i szkoleniowych.

Badanie przeprowadzone przez Allied Van Lines wśród pięciuset specjalistów do spraw personalnych wykazały, że średnie wydatki przedsiębiorstw na rekrutację jednego pracownika wynoszą prawie 11 tysięcy dolarów. Z kolei koszty związane z przeszkoleniem nowoprzyjętych osób kształtują się na średnim poziomie niemal 100 000 dolarów rocznie, co oznacza, że na szkolenie jednego pracownika przedsiębiorstwa wydają zaledwie 67 dolarów!

Niektóre korporacje poświęcają czas swoim nowym pracownikom przeznaczając na ich wdrożenie i szkolenie prawie dwa razy więcej środków, a osiągane przez nich rezultaty powinny być zachętą dla pozostałych zatrudniających. W takich wypadkach pracownicy chętnie pozostają w organizacji dłużej niż rok i co więcej – osiągają lub wręcz przekraczają stawiane im cele. Mimo skuteczności programów wdrażania i szkolenia nowozatrudnionych tylko 66% przedsiębiorstw stosuje je, zaś jedynie19% przewiduje w swoim budżecie środki specjalnie na ten cel.

Specjaliści do spraw personalnych wskazując główne powody, dla których nowi pracownicy opuszczają organizację przed upływem roku wymieniają między innymi niekorzystne relacje z menadżerem czy brak możliwości awansu. Niewiele zatrudniających zdaje sobie z tego sprawę, gdyż tylko 44% spółek oferuje swoim pracownikom coaching czy mentoring, które pozwalają na poprawę relacji pracownik-przełożony, a wytyczenia ścieżki kariery nowy pracownik może doczekać się w co trzeciej organizacji.

Co ciekawe, w przedsiębiorstwach częściej bada się przyczyny odejścia pracowników niż poziom ich satysfakcji w czasie trwania umowy o zatrudnienie. Choć liczby wskazują, że w kwestii zatrudnienia ciągła rekrutacja powinna ustąpić miejsca szkoleniom, racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi wciąż należy do rzadkości.