Somalijscy piraci, przemierzający wody wokół Półwyspu Somalijskiego, nazywanego także Rogiem Afryki, nie tylko poważnie wpływają na działalność gospodarczą sąsiednich krajów, ale także przyczyniają się do wzrostu kosztów handlowych. Według szacunków Banku Światowego aktywność piratów generuje koszty rzędu 18 miliardów dolarów rocznie!

Chociaż od zeszłego roku sytuacja znacznie poprawiła się i liczba porwań w rejonie Rogu Afryki spadła, z raportu „Piraci z Somalii: koniec zagrożeń, odbudowa narodu” opublikowanego w czwartek w Mogadiszu, stolicy Somalii, wynika, że koszty piractwa dla światowej gospodarki są ogromne. Szczególnie odczuwają je spedytorzy, którzy są zmuszeni do zmiany i wydłużenia szlaków handlowych oraz do opłaty wyższych składek ubezpieczeniowych i pokrycia kosztów ochrony statków towarowych.

Przez pirackie ataki cierpią także gospodarki krajów Afryki Wschodniej, zwłaszcza sąsiadów Somalii, gdyż morska przestępczość negatywnie wpływa na rozwój turystyki i rybołówstwa. Od 2006 roku wydatki turystów w leżących na wybrzeżu krajach Afryki Wschodnich rosną o 25% wolniej niż w innych krajach Afryki Subsaharyjskiej, a liczba przyjazdów obywateli z krajów OECD jest znacznie niższa. Kojarzone z rejonem Wschodniej Afryki piractwo negatywnie wpływa na wizerunek Kenii czy Tanzanii, jako miejsc spokojnego wypoczynku, czego dowodem jest mniejszy ruch turystyczny w regionie, który w stosunku do innych afrykańskich państw jest niższy o prawie 6,5%. Z kolei eksport produktów rybnych z krajów dotkniętych problemem piractwa obniżył się o blisko 24% od 2006 roku, który w raporcie jest uznany za początek aktywności morskich łupieżców.

Wśród krajów, które cierpią z powodu działalności piratów, Bank Światowy wymienia Komory, Dżibuti, Kenię, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Seszele, Somalię, Tanzanię, a także Jemen, Pakistan i kraje Zatoki Perskiej. Skala problemu jest większa niż może się wydawać, a całkowite ukrócenie piractwa trudne do osiągnięcia, gdyż – jak twierdzą autorzy raportu – jest ono uzależnione od trwałości systemu politycznego Somalii.