Luksemburski minister finansów Luc Frieden w rozmowie z niemiecką gazetą „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” zasygnalizował gotowość do ograniczenia tajemnicy bankowej. Ma to pomóc państwom Unii Europejskiej kontrolować obywateli, którzy lokując swoje oszczędności w krajach znanych z dyskrecji systemu bankowego, unikają płacenia podatków. Porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji bankowych pomiędzy państwami członkowskimi blokuje Austria.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie Luc Frieden stwierdził, że chce zacieśnić współpracę z władzami podatkowymi innych państw. „Rozwój sytuacji na świecie zmierza w kierunku ustanowienia automatycznej wymiany informacji o podatnikach. Nie odrzucamy już tego pomysłu” powiedział. Zaznaczył również, że chciałby aby luksemburskie banki przyciągały klientów jakością usług, a nie dyskrecją. Bankowość i ubezpieczenia są głównymi filarami gospodarki w Luksemburgu.

Niemcy to jeden z krajów, które najgłośniej krytykowały system bankowy w rajach podatkowych. W piątek podpisano ze Szwajcarią porozumienie, w myśl którego niemieckie władze podatkowe będą mogły ściągać należności od swoich obywateli trzymających pieniądze w szwajcarskich bankach. Ci, którzy obecnie posiadają na swoich kontach niezadeklarowane środki unikną kar, ale będą musieli uiścić opłatę w wysokości od 21 do 41% ich wartości. Zyski płynące z nowego porozumienia mają zasilić niemiecki budżet w przyszłym roku kwotą 10 miliardów euro. Niewzruszona pozostaje Austria. Tamtejsza minister finansów Maria Fekter zapowiada, że będzie „bronić jak lwica” tajemnicy bankowej w swoim kraju.

Naciski na większą przejrzystość sektora bankowego nasiliły się w Europie w ostatnich latach, kiedy władze poszczególnych krajów postanowiły zwiększyć podatki w celu zabezpieczenia swoich finansów przed skutkami światowej recesji. Dodatkowo dyskusję na ten temat zaostrzyły opublikowane niedawno wyniki analizy informacji bankowych z rajów podatkowych, przekazane międzynarodowej organizacji dziennikarzy śledczych ICIJ przez anonimowego informatora. Skłoniło to kraje Unii Europejskiej do bardziej zdecydowanych kroków wobec państw utrzymujących ścisłą tajemnicę bankową. Szacuje się, że około 130 tys. osób z ponad 170 krajów ukrywa swój majątek.

Tajemnica bankowa w Szwajcarii, Luksemburgu i Austrii przez lata była wabikiem dla klientów zagranicznych, którzy w ten sposób unikali opodatkowania swoich oszczędności. Podatkowe Eldorado może się jednak niebawem skończyć. Pytanie, jaki będzie wpływ tego końca na stabilność finansową krajów, których gospodarka opiera się właśnie na sektorze bankowym.