Jedną z cech dojrzałych gospodarek rynkowych jest stosunkowo niewielka różnica w dystrybucji dochodów pomiędzy najbogatszą i najuboższą częścią społeczeństwa. Jak wiadomo, różnice te zawsze będą istnieć i są one wręcz warunkiem istnienia gospodarek wolnorynkowych, a cały problem polega na tym, aby nie były one zbyt duże. Troską każdego odpowiedzialnego rządu jest więc kreowanie takiej polityki, która nie dopuszcza do zbyt wielkiego zróżnicowania dochodów. Jedna z brytyjskich organizacji twierdzi, że rząd w Londynie ma z tym problem.

Resolution Foundation–brytyjski think tank założony w 2005 roku, którego oficjalnym celem działania jest cyt. „poprawa poziomu życia 15 milionom najuboższych Brytyjczyków”, opublikował raport w którym krytykuje obecną sytuację w Wielkiej Brytanii. Zdaniem autorów raportu, na Wyspach Brytyjskich ponownie rośnie rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa. Zaledwie 1% najbogatszych Brytyjczyków (około 490 tysięcy obywateli) posiada aż 14% zasobów finansowych o łącznej wartości 11 bilionów funtów. Na drugim końcu skali znajduje się 15% społeczeństwa (7,3 miliona obywateli), którzy nie mają żadnego majątku, bądź są zadłużeni.

Według Resolution Foundation od początku lat 90–tych ubiegłego wieku wraz z boomem mieszkaniowym na Wyspach Brytyjskich nierówności majątkowe w społeczeństwie zaczęły się znacząco zmniejszać. To trwało do połowy pierwszej dekady obecnego stulecia, po czym trend uległ odwróceniu. We wspomnianym okresie udział wartości nieruchomości będących w rękach „dolnych” 80% społeczeństwa wzrósł z 35 do 40%. Począwszy od 2005 roku, wartość wszystkich nieruchomości należących do 80% uboższych Brytyjczyków znów zaczęła spadać i obecnie 20% najbogatszych Brytyjczyków kontroluje ponad 60% wartości całego rynku nieruchomości. Zdaniem Conora D’Arcy z Resolution Foundation, wartość nieruchomości najlepiej oddaje dynamikę zmian, jeżeli chodzi o badania nierówności społecznych. Rynek nieruchomości jest bowiem tym segmentem gospodarki, gdzie najlepiej zaobserwować to zjawisko. Z drugiej strony, zmiany na tym rynku najmocniej oddziałują na wyrównywanie lub pogłębianie nierówności majątkowych.

Brytyjski rząd poczuł się wywołany do tablicy powyższym raportem. Rzecznik rządu stwierdził cyt. „obecnie nierówności dochodowe są najmniejsze od początku lat 80–tych ubiegłego wieku. Co więcej, najmniej zarabiający odczuwają najszybszy wzrost swoich uposażeń od ponad 20–stu lat”. Brytyjski rząd przygotowuje także specjalny program rozwoju budownictwa, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp do tego rynku dla swoich obywateli. Pakiet reform o wartości 7,2 miliarda funtów ma zostać przyjęty jesienią bieżącego roku.