Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o kolejnych kłopotach Grecji, która po kilku latach od wielkiego kryzysu znowu popadła w recesję. Jak pamiętamy, w strefie euro nie tylko Grecja miała poważne kłopoty gospodarcze. Jednym z krajów, które zostały dotknięte kryzysem była także Portugalia. Dziś okazuje się, że kraj ten jest w zupełnie innym miejscu niż ich greccy towarzysze niedoli.

Z danych, które ogłosiła Komisja Europejska wynika, że Portugalia nie potrzebuje już więcej ścisłego nadzoru ze strony unijnych instytucji. Ten swoisty certyfikat gospodarczego i finansowego zdrowia został wystawiony przez Komisję Europejską po tym, jak deficyt budżetowy Portugalii spadł do poziomu 2% PKB, co z dużym zapasem mieści się w rekomendowanym przez UE poziomie 3% PKB. Kraje, które przekraczają poziom 3% w relacji długu publicznego do PKB poddawane są przez UE procedurze nadzoru budżetowego. Jak wynika z ogłoszonych w poniedziałek danych, niektóre kraje UE będą zmuszone poddać się tej procedurze dyscyplinującej. Przykładowo, we Francji deficyt budżetowy wyniósł 3,4% PKB, a w Hiszpanii nawet 4,5%. Zasada 3% PKB odnosi się do wszystkich krajów członkowskich UE, ale tylko w przypadku krajów strefy euro Komisja Europejska ma prawo do oceny ich ustaw budżetowych, a nawet do nakładania kar finansowych.

Kiedy w 2011 roku Portugalia stała się podmiotem działań naprawczych UE, rządzący ówcześnie gabinet centroprawicowy, sprawnie wprowadził wiele reform finansowych, które co prawda przyniosły efekty, ale skutkowały także przegraną w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Rządząca od tego czasu lewica zarzuciła wiele wprowadzonych w tym czasie rozwiązań, ale mimo tego efekt obniżenia długu publicznego został osiągnięty. Jak powiedział portugalski minister finansów cyt. „decyzja KE o zniesieniu nadzoru finansowego to punkt zwrotny dla naszego kraju. Nasz deficyt budżetowy znalazł się trwale pod kontrolą. Świetna kondycja naszej gospodarki zaczyna być odzwierciedlana w ocenach instytucji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska. To znakomita perspektywa na przyszłość”.