Wszystko wskazuje na to, że kończy się era dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie polityki fiskalnej. Na wezwanie ministrów finansów państw grupy G‒20, Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podjęła się zadania opracowania nowych reguł dotyczących opodatkowania międzynarodowych koncernów i firm działających na globalnym rynku.

Jak wiadomo, generalną zasadą w międzynarodowym biznesie jest reguła mówiąca o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla firm prowadzących działalność w więcej niż jednym kraju miało to gwarantować równość wobec podmiotów, które ograniczały swoje działania do jednego kraju. Reguła ta jednak zaczęła być wykorzystywana przez ponadnarodowe koncerny do działań, które w rezultacie prowadziły do niemal całkowitego unikania płacenia podatków przez te firmy. Najbardziej głośne przykłady takich działań (tylko z ostatnich kilku lat) to „optymalizacja podatkowa” stosowana przez Google, Starbucks (pisaliśmy o tym) czy Amazon. Wszystkie te firmy stały się obiektem dochodzenia prowadzonego przez władze Wielkiej Brytanii, gdyż pomimo ogromnych obrotów na terenie Zjednoczonego Królestwa nie wykazywały praktycznie dochodów. Okazało się, że dochody były na różny sposób transferowane za granicę, co pozwalało tym firmom na wielokrotne obniżenie wysokości należnego podatku.

Władze wielkich koncernów nie zgadzają się oczywiście ze stawianymi zarzutami, argumentując, iż działanie to jest zgodne z prawem, a firmy mają obowiązek dbać o jak najwyższy zysk…w trosce o swoich udziałowców.

Pomimo tych argumentów, zmiana uregulowań w sferze fiskalnej jest chyba przesądzona. Na rozpoczętym dziś w Moskwie spotkaniu szefów finansów grupy G‒20, szef OECD Angel Gurria ma przedstawić propozycje co do zmian w dziedzinie opodatkowania ponadnarodowych instytucji finansowych i gospodarczych. Po przyjęciu zmian mają one być wdrożone w ciągu dwóch lat. Jak powiedział Gurria cyt. „rozwiązania podatkowe w niektórych krajach były projektowane jeszcze w latach 20‒tych ubiegłego wieku. Obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, zasada braku podwójnego opodatkowania przerodziła się w zasadę podwójnego nieopodatkowania”.