Niemcy obiecały pomóc Hiszpanii w stworzeniu systemu kształcenia wzorowanego na modelu, który sprawdził się w wiodącym kraju Unii Europejskiej. Rezultatem wdrożenia nowych rozwiązań edukacyjnym będzie lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do podjęcia pracy, a tym samym obniżenie stopy bezrobocia w tej grupie.
W Hiszpanii co druga młoda osoba nie ma pracy i jest to najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej. Według raportu opracowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy sposobem na aktywizację zawodową młodych jest budowanie ich praktycznych umiejętności. Zdaje się, że zdanie to podziela hiszpański minister edukacji, Jose Ignacjo Wert, który w czwartek podpisał porozumienie z niemieckim ministrem edukacji w sprawie umożliwienia studentom i absolwentom odbywania staży w niemieckich przedsiębiorstwach.
Skuteczność niemieckiego systemu edukacyjnego – stopa bezrobocia wśród młodych Niemców jest niższa niż 8% – opiera się na kompleksowym kształceniu studentów, którzy uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktykach zawodowych. Pomoc dla Hiszpanów ma polegać na rozbudowaniu praktycznej ścieżki kształcenia nie tylko poprzez zaproszenie studentów na praktyki w Niemczech, ale także przez promocję tej idei wśród hiszpańskich przedsiębiorców, dla których ważny jest fakt, że dzięki możliwości zdobycia doświadczenia podczas studiów absolwenci będą w pełni wartościowymi kandydatami do pracy.
Porozumienie spotkało się także z krytyką jakoby „szkoleniowa turystyka” nie była odpowiednim sposobem walki z bezrobociem wśród młodych. Jednak mówi się, że bezrobotnemu lepiej dać wędkę i nauczyć go łowić, niż rybę, a niemiecka pomoc zdecydowanie skierowana jest na wykształcenie odpowiednich umiejętności. Pozostaje tylko wierzyć, że na hiszpańskie wędki będą łapać się grube ryby a nie małe płotki.

Czy Twoim zdaniem w polskim systemie kształcenia potrzebne jest zwiększenie liczby praktyk zawodowych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading …