Dość gorącym i szeroko komentowanym pod koniec ubiegłego roku tematem w mediach biznesowych była kwestia płacy minimalnej. Nasz portal również poświęcił temu zagadnieniu uwagę opisując sytuację związaną z referendum w kwestii płacy minimalnej w Szwajcarii oraz powstanie oddolnego ruchu społecznego w USA, którego członkowie domagali się wprowadzenia tego rozwiązania na tamtejszym rynku.

Jak się okazuje, kwestia płacy minimalnej trafiła w USA na dość podatny grunt, a tamtejsi politycznie mogli już dłużej ignorować masowych żądań społecznych. Rada miejska Los Angeles–drugiej po Nowym Jorku największej metropolii USA przyjęła uchwałę, na mocy której płaca minimalna w tym mieście wyniesie 15 dolarów na godzinę. Poziom ten zostanie osiągnięty w lipcu 2020 roku. Dochodzenie do wyznaczonego pułapu płacy minimalnej rozpocznie się w lipcu 2016 roku, kiedy to płaca minimalna zostanie ustanowiona na poziomie 10,50 USD. Z każdym kolejnym rokiem będzie ona stopniowa rosła. W nowych przepisach o płacy minimalnej nieco inaczej potraktowano organizacje typu non–profit zatrudniające mniej niż 25 pracowników. W tym przypadku osiągnięcie limitu 15 dolarów na godzinę potrwa dłużej. Inne miasta w USA również podjęły podobne decyzje. Seattle i San Francisco ustanowiły płacę minimalną na poziomie 15 dolarów, z tym że odpowiednio już od 2017 i 2018 roku.

Jak powiedziała Christine Owens z organizacji lobbingowej walczącej o prawa pracownicze National Employment Law Project cyt. „Los Angeles jest największym miastem, które miało odwagę wysłuchać postulatów całej rzeszy najniżej opłacanych robotników, których jedynym żądaniem jest, aby otrzymywać godną płacę za swoją pracę”. Z kolei szef rady miejskiej Los Angeles Herb Wesson stwierdził cyt. „jeszcze dużo pracy przed nami, ale rada miejska w pełni świadomie wzięła odpowiedzialność za ta decyzję”. Głosowanie w radzie zakończyło się wynikiem 14:1 (przyp. autora; warto zwrócić uwagę na ilość członków rady miejskiej tak potężnej aglomeracji jaką jest Los Angeles i porównać to choćby z dowolnym miastem powiatowym w Polsce).

W USA istnieje federalna płaca minimalna na poziomie 7,25 dolara za godzinę. Poszczególne stany i rady miejskie mogą ją jednak dowolnie kształtować zarówno w górę jak i w dół. Niewiele stanów zdecydowało się na ustanowienie płacy minimalnej na poziomie powyżej 8 dolarów. Zwykle pułap płacy minimalnej oscyluje wokół średniej federalnej. Są jednakże takie stany, gdzie płacy minimalnej w ogóle nie wprowadzono. Uchwalona przez radę miejską Los Angeles stawka 15 dolarów na godzinę wydaje się więc propozycją bardzo hojną.