James Henry‒były główny ekonomista firmy konsultingowej McKinsey przygotował szokujący w swej wymowie raport dla organizacji pożytku publicznego Tax Justice Network. Według wspomnianego raportu globalna wartość gotówki ukrytej przed opodatkowaniem wynosi co najmniej…21 bilionów dolarów. Liczba ta jest równa łącznej wartości gospodarek USA i Japonii.

W powyższe dane nie bardzo wierzy brytyjski ekspert podatkowy i zarazem doradca brytyjskiego rządu John Whiting. Whiting uważa, iż „jest pewne, że znaczne sumy pieniędzy są ukryte przed opodatkowaniem, niemniej jednak gdyby to były rzeczywiście tak wielkie sumy, to powstaje pytanie o to co ich posiadacze by z nimi robili?” James Henry w odpowiedzi na ten sceptyczny ton wyraził opinię, iż jego szacunki są…bardzo ostrożne, a prawdziwa suma ukrytych środków może oscylować wokół 32 bilionów dolarów.

James Henry w swoim raporcie wykorzystał dane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i poszczególnych rządów. Dane te dotyczą tylko gotówki i papierów wartościowych, a nie obejmują takich zasobów jak nieruchomości czy dobra luksusowe np. jachty.

Raport Henry’ego pojawił się w samym środku coraz silniejszej dyskusji o sposobach zapobiegania praktykom ukrywania dochodów przed fiskusem. Niemiecki rząd posunął się nawet do zapłaty za dane o swoich obywatelach, którzy transferowali swoje zyski poza zasięg niemieckich urzędów podatkowych. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż dane te zostały zwyczajnie skradzione z banków w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Tax Justice Network‒organizacja, na zamówienie której powstał raport, stawia sobie za cel zwalczanie tego typu praktyk, m. in. poprzez identyfikację tzw. rajów podatkowych i mechanizmów ułatwiających ukrywanie w nich środków finansowych. Z doświadczeń organizacji wyłania się obraz wskazujący na istnienie całego „przemysłu” zorientowanego na pomoc osobom chcącym ukryć swoje dochody. Transfer pieniędzy odbywa się poprzez prywatne banki, fundusze inwestycyjne i innych pośredników. Ma to za zadanie utrudnić łatwe wyśledzenie gotówki.

Co ciekawe, niektórzy w fakcie, iż tak potężne środki są ukryte w różnych rajach podatkowych widzą…pozytywną wiadomość. Rozumują oni w ten sposób, iż wystarczy być odpowiednio zdeterminowanym (dotyczy to woli politycznej poszczególnych państw), aby większa część tych środków wróciła do legalnego obiegu i posłużyła do ratowania narodowych budżetów.