Firma Euro Tunnel−operator tunelu pod Kanałem La Manche spodziewa się nadzwyczajnych zysków związanych ze zwiększeniem ruchu przed i podczas trwania Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Powyższe przewidywania mają solidne oparcie w obserwowanym już w pierwszym półroczu bieżącego roku wzroście liczby pasażerów i ilości towarów przewożonych tą drogą. Wymiernym efektem zwiększonego ruchu jest wzrost przychodów firmy o 14% (473 miliony euro) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Pomimo tego wzrostu, zysk skumulowany pozostał na tym samym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 5 milionów euro.

Zwiększenie przychodów było możliwe dzięki inwestycjom poczynionym w poprawę przepustowości ruchu. Przede wszystkim zwiększono ilość wagonów w pociągach kursujących tunelem oraz podniesiono ich prędkość. Dodatkowo, otwarto nowe stanowiska odpraw celem skrócenia czasu oczekiwania na dokonanie odprawy podróżnych.

Wszystkie te działania pozwoliły np. na zwiększenie ilości odprawianych ciężarówek aż o 20%, samochodów osobowych o 4%, a wagonów kolejowych o 6%. W tym samym czasie ilość pasażerów linii Eurostar zwiększyła się o 3%.

Jacques Gounon−szef Euro Tunnel powiedział, że “pierwsza połowa tego roku była bardzo satysfakcjonująca pod względem finansowym. Utrzymała się tendencja do wzrostu przewozów pomimo silnej konkurencji ze strony innych środków transportu. To wszystko dzięki naszym wysiłkom zmierzającym do poprawy komfortu i jakości podróżowania.”

Igrzyska Olimpijskie to z pewnością dobra okazja do podtrzymania wysokich obrotów firmy Euro Tunnel, ale i sprawdzian dla jej personelu. Pozostaje mieć nadzieję, iż wypadnie on pozytywnie. Szefostwo firmy jest o tym przekonane, a na potwierdzenie swoich słów przywołuje zdany na piątkę” egzamin związany ze zwiększonym ruchem podróżnych udających się na tegoroczne uroczystości Diamentowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II.