W zdecydowanej większości krajów marzeniem pracowników jest możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy w piątkowe popołudnie. Nie w Japonii! Premier Shinzo Abe próbuje nieco złagodzić kulturę pracy, z której słyną jego rodacy, jednak póki co wysiłki władz idą na marne.

Karōshi to zjawisko śmierci z przepracowania. Jego bezpośrednią przyczyną zwykle jest zawał lub samobójstwo, których prawdziwym powodem jest nadmierny stres zawodowy i zbyt intensywna praca. Jak wynika z danych, na które powołuje się BBC, w 2015 roku aż 2159 Japończyków straciło życie z powodu przepracowania. Wnioski z innego raportu opublikowanego pół roku temu przez władze również nie są pocieszające – w co czwartej spółce są pracownicy, którzy wypracowują miesięcznie co najmniej 80 dodatkowych godzin.

Parissa Haghirian, profesor zarządzania na Sophia University w Tokio, zwraca uwagę, że źródła japońskiej kultury pracy są bardziej praktyczne niż może się to wydawać. Haghirian sądzi, że częściowo jest ona rezultatem braku wystarczającej liczby pracowników. Mimo racjonalnych przesłanek wyjaśniających przyczyny powszechnych w Japonii nadgodzin, rząd Shinzo Abe zdecydował się interweniować. Począwszy od lutego tego roku wprowadzono tzn. Piątki Premium, których celem jest zmniejszenie stresu i napięcia zawodowego poprzez skrócenie czasu pracy. Ta ogólnokrajowa idea polega na tym, że w jeden wybrany piątek w miesiącu pracownicy są zachęcani do opuszczania swoich stanowisk o 15.00. Do tej pory nowe regulacje nie przyniosły spodziewanych efektów, tym bardziej że w marcu Piątek Premium wypadł w ostatnim dniu roku rozliczeniowego.

Według Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii obecnie gotowość do wdrożenia nowych praktyk zgłosiło 130 przedsiębiorstw. Równocześnie specjaliści sugerują, że zgodnie z zasadą, iż przykład idzie z góry, najważniejsze będzie zaangażowanie w Piątki Premium pracowników na wyższych szczeblach zarządzania. Z kolei jedna z japońskich spółek zaproponowała, że sposobem przekonania pracowników do wcześniejszego wychodzenia z pracy może być… niewielki bonus finansowy.