Okazuje się, iż finansowanie działalności klubów sportowych może iść w parze również z innymi inwestycjami czynionymi w miejscu ich siedziby. W minionym tygodniu ogłoszono, że Abu Dhabi United Group (ADUG) będące właścicielem aktualnie najlepszego klubu ligi angielskiej – Manchesteru City – zamierza wybudować w brytyjskim mieście 6000 nowych domów. Wszystko na mocy opiewającej na kwotę 1 mld funtów, 10-letniej umowy o partnerstwie, zawartej przez ADUG i radę miejską Manchesteru. Pierwsze 830 obiektów na wynajem ma powstać w pobliżu Etihad Stadium, w rejonach Ancoats i New Islington, a rozpoczęcie prac zaplanowano na przyszły rok.

Abu Dhabi United Group jest prywatnym funduszem inwestycyjnym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będącym w posiadaniu szejka Mansoura bin Zayeda Al Nahyana. Grupa powstała we wrześniu 2008 roku na potrzeby przejęcia klubu piłkarskiego Manchester City. Jednak jak informuje BBC, od tego czasu działalność ADUG uległa znacznemu rozszerzeniu – kupiono New York City Football Club, Melbourne Football Club i utworzono damską drużynę Manchester City FC. Ponadto grupa opracowała plan Etihad Campus oraz City Football Academy, które mają powstać w okolicach stadionu.

Przewodniczący rady miejskiej Manchesteru sir Richard Leese powiedział, że „budowa tysięcy wysokiej jakości nowych domów stanie się częścią historii wzrostu i będzia miała znaczny wpływ społeczno-gospodarczy”. ADUG wraz z radą miasta powoła do życia firmę Manchester Life Development Company, której zadaniem stanie się nadzorowanie wykonania 10 letniej umowy. Partnerzy oświadczyli, że w dalszym ciągu możliwe jest zaangażowanie w projekt innych organizacji, które chciałyby zrobić coś dla innych. Zdaniem przedstawicieli rady miasta taka inwestycja wywoła odpowiedniej wielkości popyt na handel detaliczny, zaoferuje rozrywki oraz pozwoli zapoznać się ze „specyfiką projektów komercyjnych”.  

Prezes zarządu ADUG Marty Edelman powiedział, że dzięki zaangażowaniu w funkcjonowanie klubu piłkarskiego, grupie udało się „poznać wizję rady miejskiej na temat regeneracji obszaru miasta oraz przekonać się o jej skuteczności we wdrażaniu inicjatyw”. Argumentował również, iż decyzja o umowie partnerskiej z miastem była logicznym krokiem, biorąc pod uwagę długoterminowe zaangażowanie ADUG w sprawy związane z Manchesterem City FC. Podkreślił, że grupa jest bardzo dumna z tego, że przyczyni się do transformacji obszarów Ancoats i New Islington.