Od czasu do czasu piszemy w tym miejscu o problemie unikania opodatkowania przez obywateli niektórych krajów. Najpopularniejszym sposobem na ukrycie przed fiskusem swoich dochodów jest ich transfer do tzw. „bezpiecznych banków”. Jeszcze do niedawna „ziemią obiecaną” dla wszystkich pragnących umknąć rodzimemu fiskusowi była Szwajcaria ze swoją legendarną wręcz tajemnicą bankową. Od kilku lat sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać …

Pierwsi w szwajcarskiej tajemnicy bankowej wyłom uczynili Amerykanie, którzy używając różnych form nacisku zmusili Szwajcarów do ujawnienia list obywateli USA posiadających konta w tamtejszych bankach. W ich ślad poszli Brytyjczycy i Niemcy. Kolejnym krajem, który na poważnie zabrał się za nieuczciwych podatników są Indie.

Dzisiejsza prasa w Indiach szeroko rozpisuje się na temat cyt. „przełomowego porozumienia” pomiędzy Indiami i Szwajcarią na mocy którego Szwajcarzy zgodzili się ujawnić władzom w Delhi listę Hindusów posiadających konta w tamtejszych bankach. W oświadczeniu, które wydało biuro prasowe hinduskiego ministra finansów możemy przeczytać, że cyt. „Indie i Szwajcaria zgadzają się co do potrzeby walki z unikaniem opodatkowania i współpraca obu krajów z pewnością będzie w tym zakresie owocna”.

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, będzie to pierwszy realny sukces zaprzysiężonego niedawno nowego rządu pod kierownictwem premiera Narendra Modiego is pełnienie jednego z postulatów wyborczych. Nowy rząd hinduski doszedł do władzy dzięki hasłom walki z nierównościami społecznymi i wszechobecną korupcją. Miesiąc temu decyzją premiera Modiego powołano do życia Special Investigation Team (SIT)–specjalną jednostkę policji do tropienia tzw. „czarnych pieniędzy” czyli gotówki ulokowanej poza granicami Indii, która nie podlegała opodatkowaniu. Według ostrożnych szacunków, obywatele Indii mogli ulokować za granicą około 500 miliardów dolarów nieopodatkowanej gotówki. Odzyskanie choć niewielkiej części z tych pieniędzy będzie stanowić jasny sygnał dla szerokich warstw społecznych, szczególnie tych najuboższych, że władze poważnie traktują swoje zobowiązania wyborcze. W hinduskich warunkach, gdzie głównym problemem pozostają ogromne nierówności społeczne i korupcja, tego typu działanie rządu z pewnością zapewni mu szeroką bazę społeczną do dalszych działań.