10 listopada 2017 roku w Moskwie odbył się wykład Dave’a Logana – jednego z najbardziej znanych na świecie specjalistów w zakresie budowania zespołów, a także autora książki pt. „Przywódca i plemię”. W czasie swojego wystąpienia Logan wyjaśnił, dlaczego kultura korporacyjna jest tak ważnym aspektem efektywnego prowadzenia biznesu. Jego książka zawiera wyniki badań, w których udział wzięło ponad 20 tys. menedżerów i jest największym dziełem o kulturze korporacyjnej od czasów książki „Od dobrego do wielkiego” Jima Collinsa.

Podczas wykładu Logan przekonywał, że choć do niedawna poświęcano jej niewiele uwagi, kultura korporacyjna jest najważniejszym ogniwem łańcucha „Strategia – Struktura – Procesy – Kultura”. Według Logana, bardzo ważną rolę w miejscach pracy odgrywa plemienny podział ze względu na wartości, zaś od tego, które plemiona dominują, zależy to, co dana firma może osiągnąć.

Słuchacze dowiedzieli się też, w jaki sposób można oceniać kulturę organizacji oraz jak zrozumieć, który typ kultury pomoże w poprawie efektywności prowadzenia biznesu. Istotną kwestią jest także problem rozwijania kultury organizacyjnej, a tym samym ewolucja plemion. „Lider nie może zostawić plemienia, tam gdzie je znalazł. Powinien przenieść każdego członka plemienia z osobna przynajmniej na jeden poziom wyżej” – pisze w swojej książce Dave Logan.

Autor „biblii kultury korporacyjnej”, uważa, że większość firm cierpi z powodu dwóch problemów. Po pierwsze, w firmach brakuje wspólnej strategii rozwoju, a po drugie, firmy nie pracują nad kulturą relacji między współpracownikami. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie moskiewskich menedżerów wykładem Logana, jego diagnoza jest słuszna. Zwłaszcza, że wzmacnianie relacji społecznych w rosyjskich firmach stanowi fundamentalny element w ich rozwoju, a także w nawiązywaniu współpracy z partnerami z Europy.

Autor:

Małgorzata Kazak (Koło Naukowe Procesu Zarządzania UEK)