W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele doniesień dotyczących Unii Europejskiej. Toczą się dyskusje, czy ma ona szanse przetrwać w obecnym kształcie, czy może Brexit to dopiero pierwszy krok na drodze do jej rozpadu. Wiele miejsca poświęca się kwestiom gospodarczym, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania strefy euro. Dane opublikowane właśnie przez firmę IHS Markit pozwalają na optymizm, okazuje się bowiem, że koniunktura w Eurolandzie ma się dobrze.

Jak informuje BBC, w marcu ożywienie gospodarcze w strefie euro miało tempo najszybsze od blisko sześciu lat, a głównymi jego motorniczymi były Francja i Niemcy. W lutym indeks PMI wynosił 56, a w marcu wzrósł do wartości 56,7. Dla przypomnienia, szacowanie indeksu PMI (Purchasing Managers’ Index) opiera się na badaniu tysięcy firm w ramach badań ankietowych. PMI uznawany jest za wiarygodny wskaźnik wzrostu gospodarczego, a jego wartości przekraczające 50 świadczą o ekspansji.

Według twórców raportu wyniki badań wskazują, że ożywienie w Eurolandzie ma tendencję rosnącą. Zauważono m.in., iż w marcu liczba stworzonych miejsc pracy była na najwyższym poziomie od prawie dziesięciu lat. Główny ekonomista IHS Markit Chris Williamson powiedział, że wzrost jest podsycany dobrymi wynikami z sektora usług Francji i Niemiec. W szczególności kraj nad Sekwaną przyczynił się do optymistycznych informacji dla całej strefy, choć nadchodzące wybory prezydenckie rodzą obawy, co do przyszłego kształtu francuskiej polityki gospodarczej.

Czy wysokość PMI pozwala przyjąć, iż strefa euro na dobre wychodzi z problemów? Niekoniecznie. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z grecką gospodarką. Co więcej, wyniki gospodarcze napędza obecnie łagodna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia bezrobocia, w szczególności wśród młodych. W strefie euro bez pracy pozostaje jedna na pięć młodych osób. Jednak zdaniem analityków można przyjąć, iż na horyzoncie gospodarczym strefy euro pojawił się promyk światła pozwalający na umiarkowany optymizm.