1 stycznia był w tym roku na Litwie dniem szczególnym. Nasz północno-wschodni sąsiad od początku 2015 r. stał się bowiem członkiem unii walutowej i zamienił starą walutę (lita), na euro. Tym samym Litwa dołączyła do 18 innych unijnych krajów, które przyjęły wspólny pieniądz. Litewskie banki będą miały teraz sporo pracy, gdyż mieszkańcy kraju tłumnie ruszyli do oddziałów w celu wymiany zgromadzonych przez siebie środków na nową walutę. Zapowiedziano już zwiększenie liczby pracowników, którzy obsłużą transakcje.  

Jak informuje CNN Money, Litwa przygotowywała się do przyjęcia euro od lipca, kiedy to unijni ministrowie finansów ogłosili, że spełnia ona wymogi formalne. Momentowi zmiany waluty towarzyszyło odliczanie na żywo, a mieszkańcy kraju mogli sprawdzić na specjalnej mapie placówki bankowe i urzędy pocztowe, gdzie dokonuje się wymiany litów na euro. Kurs wymiany ustalony został na poziomie 1 euro za 3,45 litów. Jak wejście do unii walutowej postrzegają litewskie instytucje oraz postronni obserwatorzy?

Bank centralny tego 3 mln państwa przewiduje, iż przyjęcie euro będzie korzystne dla gospodarki narodowej. Prognozuje się duży wzrost w obszarze wymiany handlowej, a także redukcję bezrobocia. Oczekuje się, iż Litwa będzie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek strefy euro – w 2014 r. wzrost gospodarczy wyniósł tam według oficjalnych szacunków 2,7%. Pozytywnie o przyjęciu nowej waluty wypowiada się również większość Litwinów, uznając bliższą integrację z Europą za korzystną dla ich kraju. Są jednak tacy, którzy obawiają się wzrostu cen na towary konsumpcyjne.

Dla wielu krajów dążących do integracji z Zachodem, członkostwo w strefie euro stanowi punkt docelowy. Litewski minister finansów Rimantas Šadžius powiedział że jest „bardzo optymistycznie nastawiony co do przyszłości euro jako jednej waluty”. Podkreślił, iż wypracowanie wspólnej waluty było „bardzo skomplikowane”, ale „bardzo wydajne„. Analitycy zwracają uwagę, iż na jakiś czas Litwa jest prawdopodobnie ostatnim nowym członkiem strefy euro. Kolejne poszerzenie unii walutowej powinno nastąpić dopiero w 2019 r., na kiedy zaplanowano przystąpienie Rumunii. Polska nie ma jeszcze ustalonej daty wejścia do eurostrefy.