Kolejne kroki dotyczące zwalczania unikania płacenia podatków przez korporacje międzynarodowe podjęła Komisja Europejska. Opracowany i zaproponowany rządom państw unijnych zestaw regulacji o nazwie Tax Transparency Package  zakłada, że będą one automatycznie wymieniać informacje na temat podejmowanych decyzji podatkowych. A wszystko po to, by ukrócić nieuczciwe praktyki, dzięki którym duże firmy unikają płacenia podatku dochodowego. Każdy kraj będzie zobowiązany do składania co trzy miesiące deklaracji odnośnie orzeczeń podatkowych.

Jak donosi BBC, w wielu państwach członkowskich toczą się obecnie dochodzenia dotyczące umożliwiania stosowania nieuczciwych praktyk podatkowych. Objęto nimi m.in. Luksemburg, Irlandię i Holandię, na celowniku śledczych jest również Belgia. Komisja Europejska sprawdza czy systemy podatkowe państw unijnych nie wypaczają konkurencji. Wśród około 340 międzynarodowych korporacji oskarżonych o podpisywanie z Luksemburgiem tzw. sweetheart deals, w celu uniknięcia płacenia miliardowych podatków w innych krajach, znalazły się m.in. Pepsi, Amazon, Ikea, Microsoft, Disney, Skype i Fiat. Formalne dochodzenie jest również prowadzone odnośnie podatków zapłaconych przez Apple w Irlandii i Starbucks w Holandii.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział, że każdy musi płacić podatek w sprawiedliwej wysokości, a zasada ta dotyczy zarówno zwykłych obywateli, jak i korporacji międzynarodowych. Jego zdaniem dzięki automatycznej wymianie informacji organy podatkowe będą w stanie „lepiej identyfikować luki podatkowe lub podwójne opodatkowanie między państwami członkowskimi.” Komisja Europejska stoi na stanowisku, iż orzeczenia oferujące niski poziom opodatkowania w jednym kraju członkowskim, mogą zachęcać firmy do sztucznego transferowania zysków z terytoriów o wyższych stawkach podatkowych, prowadząc do wypaczania wpływów osiąganych z tego tytułu przez poszczególne państwa.

Walka z unikaniem płacenia podatków zakłada, iż kraje członkowskie będą zobowiązane do wymiany danych na temat podejmowanych decyzji podatkowych i nie będą mogły odmówić udzielenia tych informacji zasłaniając się tajemnicą handlową czy porządkiem publicznym. Ponadto jedno państwo członkowskie będzie mogło wnosić o udzielenie dodatkowych, szczegółowych informacji przez inne.