Amerykańskie władze zmniejszają restrykcje dotyczące polityki informacyjnej spółek, które wybierają się na giełdę. Podpisany przez prezydenta Obamę pakiet ustaw o akronimie JOBS umożliwi również drobnym przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału od małych inwestorów na zasadach crowdfoundingu.

JOBS stanowi skrót od chwytliwego sloganu Jumpstart Our Business Startups (co można przetłumaczyć jako awaryjny rozruch naszych początkujących przedsięwzięć biznesowych) i jest pakietem ustaw zmieniających reguły finansowania przedsięwzięć. W jego ramach wprowadzana jest nowa kategoria przedsiębiorstw w fazie wzrostowej („emerging growth company„), które będą zwolnione przez 5 lat od debiutu giełdowego z konieczności spełniania dużej części standardów informacyjnych narzuconych przez Sorbanes-Oxley Act.

W kategorii mieszczą się spółki, które spełniają następujące kryteria:

  • przychody poniżej 1 mld dolarów,
  • zadłużenie poniżej 1 mld dolarów,
  • wartość wyemitowanych akcji poniżej 700 mln dolarów.

Dzięki temu wiele mniejszych przedsiębiorstw uzyska łatwiejszy dostęp do finansowania z giełdy.

JOBS umożliwia również finansowanie poprzez crowdfounding, czyli przez drobnych inwestorów z wykorzystaniem platform internetowych. W ten sposób będzie można pozyskać 1 mln dolarów rocznie bez konieczności rejestrowania udziałowców w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Pakiet ustaw budzi kontrowersje szczególnie w kwestii zmniejszenia wymagań informacyjnych od debiutujących spółek. Wprowadzone po bańce dotcomów i aferze Enronu regulacje miały za zadanie lepiej chronić inwestorów przed spółkami, które w niewystarczającym stopniu raportowały rzeczywistą sytuację w przedsiębiorstwie. JOBS znoszą część wymogów ułatwia wejście na giełdę, ale też podwyższa ryzyko inwestycji w spółki typu emerging growth.

Z polskiej perspektywy zaskoczeniem mogą być kryteria określające, które spółki mogą korzystać z ułatwień. Przy progu przychodów i zadłużenia w wysokości 1 mld dolarów do kategorii spółek emerging growth zostałaby zaklasyfikowana zdecydowana większość przedsiębiorstw notowanych na GPW.