Po wybuchu afery korupcyjnej, reelekcji i szybkiej rezygnacji ze stanowiska Seppa Blattera, FIFA nadal boryka się z poważnymi rysami na swoim wizerunku. Ostatnie skandale kładą się cieniem na reputacji organizacji, a co za tym idzie również na jej współpracy ze sponsorami. FIFA ma trudności ze znalezieniem nowych partnerów oraz utrzymaniem dotychczasowych. Visa, będąca jednym z kluczowych sponsorów, ostro skrytykowała federację za widoczny brak świadomości na temat tego, z jak poważnymi zarzutami korupcyjnymi musi się ona zmierzyć.

W ubiegłym tygodniu FIFA poinformowała, że zamierza ustanowić specjalną 11-osobową komisję, która zajmie się prowadzeniem dochodzenia w tej sprawie. Ponadto, jak donosi BBC w sierpniu ma odbyć się spotkanie organizacji ze sponsorami, zainicjowane przez tych drugich. Sekretarz generalny FIFA Jerome Valcke potwierdził, że federacja otrzymała list od firm Coca-Cola, McDonald’s i Visa z zaproszeniem do podjęcia rozmów odnośnie warunków ewentualnej dalszej współpracy.

Prezes Visa Charlie Scharf wyraził zaniepokojenie sytuacją FIFA. Podkreślił, że jego firma jest zainteresowana partnerstwem z tymi organizacjami, które „myślą i działają podobnie”. Oświadczył, iż Visa próbuje dotrzymywać najwyższych standardów, ale nie jest przekonany, by dla FIFA były one równie ważne. Także Coca-Cola i McDonald’s wyraziły swoje obawy w tej kwestii. Scharf przyznał, że nie wierzy, aby możliwe było przeprowadzenie znaczących reform federacji pod jej obecnym kierownictwem. Jego zdaniem daleko idące zmiany są prawdopodobne jedynie wtedy, gdy specjalna komisja zajmie się uzdrawianiem FIFA z korupcjogennych praktyk. Stanowisko Visa spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony Transparency International, NewFIFANow i International Trade Union Confederation.

Z punktu widzenia FIFA gra idzie o wielką stawkę, gdyż wśród najważniejszych jej sponsorów są same globalnie rozpoznawane marki z wielkimi pieniędzmi. Adidas jest oficjalnym partnerem od 1970, Coca-Cola od 1974, a Budweiser od 1986. Z kolei McDonald’s został sponsorem FIFA i organizowanych przez nią wydarzeń w 1994. Hyundai/Kia wspiera federację od 1999, a Visa od 2007, kiedy to w kontrowersyjnych okolicznościach wygrała rywalizację o ten tytuł z odwiecznym rywalem MasterCard. Gazprom podpisał umowę sponsorską z FIFA w 2013 roku.