Dokładne studiowanie podpisywanych dokumentów należy do dobrych nawyków. Klienci, dla własnego bezpieczeństwa, są zachęcani do czytania nawet punktów napisanych drobnym drukiem. Niestety często dobre chęci nie wystarczają, ponieważ tekst umów jest dla wielu niezrozumiały. BBC prezentuje analizy przeprowadzone przez Fairer Finance, z których wynika, że przedsiębiorstwa powinny znacznie uprościć treść dokumentów.

Według zeszłorocznych danych, czterech z pięciu dorosłych Brytyjczyków nie czyta warunków umowy decydując się na zakup produktów finansowych takich jak na przykład kredyty hipoteczne. Z kolei firma Fairer Finance ustaliła, że w Wielkiej Brytanii około 16 proc. społeczeństwa opanowało sztukę czytania ze zrozumieniem co najwyżej na poziomie jedenastoletnich dzieci. Tymczasem na postawie studiów 280 dokumentów podpisywanych przez klientów stwierdzono, że praktycznie wszystkie umowy z ubezpieczycielami czy innymi instytucjami są zbyt skomplikowane by mogły być zrozumiane przez osoby czytające na poziomie gimnazjalistów.

Jedna trzecia z analizowanych dokumentów była opracowana w taki sposób, jakby była adresowana wyłącznie do osób posiadających wyższe wykształcenie. Zdaniem Jamesa Daley’a z Fairer Finance, banki i zakłady ubezpieczeń dyskryminują rzesze klientów właśnie poprzez posługiwanie się zbyt skomplikowanym słownictwem i zaawansowanymi konstrukcjami gramatycznymi. Daley przekonuje, że jeśli klienci nie rozumieją, na jakie warunki godzą się podpisując umowę, jest większe prawdopodobieństwo, że będą rozczarowani, a to nie leży w interesie spółek. Dlatego uproszczenie języka umów finansowych i ubezpieczeniowych, a szczególnie klauzul dopisanych drobnym drukiem, przyniesie według Daley’a korzyści obu stronom.

Być może klienci będą bardziej zmotywowani do podjęcia wysiłku przebrnięcia przez skomplikowany zapis, jeśli uświadomią sobie, że tylko w Wielkiej Brytanii niezrozumienie żargonu finansowego kosztuje 21 miliardów funtów rocznie. Oznacza to, że każdy dorosły obywatel traci z tego powodu średnio 428 funtów.