Innowacje są jednym z kluczowych czynników, które pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć sukces. Wbrew pierwotnym założeniom, innowacje nie są tylko rezultatem wykorzystania własnych zasobów, lecz powstają w wyniku procesów zachodzących w gospodarce i społeczeństwie. Koncepcja otwartych innowacji stwarza możliwość poszukiwania źródeł udoskonaleń i nowości poza organizacją.

Według klasyka ekonomii, Josepha Schumpetera, innowacje polegają na wprowadzeniu do praktyki nowego rozwiązania. Co ciekawe, stopień nowości może różnić się w zależności od tego, czy jest to nowość na skalę światową, na szczeblu krajowym lub konkretnej gałęzi gospodarki, czy może jest nowością w skali przedsiębiorstwa. Proces tworzenia innowacji rozpoczyna się od wyszukiwania sygnałów dotyczących potencjalnych nowości. Następnie sygnały te są selekcjonowane i rozwijane są jedynie te pomysły, które mają największe szanse na powodzenie. Ostatnim etapem jest wdrożenie innowacji.

O ile w drugiej połowie XX wieku przyjmowano, że źródeł innowacji należy poszukiwać wewnątrz organizacji, obecnie coraz częściej promowane jest otwarte podejście. Zgodnie z tradycyjnym modelem, potencjał jest ograniczony zasobami przedsiębiorstwa i koniecznością ochrony przed konkurencją, co wymaga dużych nakładów. Praktyczną konsekwencją takiego podejścia jest fakt, że innowacje są zarezerwowane wyłącznie dla liderów rynku, którzy dysponują odpowiednimi środkami na badania i rozwój. Alternatywą jest koncepcja otwartych innowacji, w której liczy się transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem. W takiej sytuacji możliwe jest czerpanie korzyści z pomysłów pojawiających zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Równocześnie otwartość oznacza gotowość do udostępniania posiadanej wiedzy innym, oczywiście na korzystnych dla siebie warunkach.

Przejście od zamkniętych do otwartych innowacji jest diametralną zmianą w myśleniu o przedsiębiorstwie. Większego znaczenia nabierają relacje z innymi podmiotami działającymi na rynku oraz chęć współpracy z nimi. Chociaż istnieje ryzyko nadużyć, otwartość jest drogą do innowacyjność zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.