Doniesienia dotyczące szans na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia są zazwyczaj mało optymistyczne. Wiele mówi się bowiem o tym, że pracodawcy wolą zatrudniać osoby młode, które chętniej oddają się swojemu życiu zawodowemu, są bardziej mobilne, elastyczne i otwarte na zmiany. Okazuje się jednak, iż istnieją firmy, które postanowiły docenić starszych pracowników, widząc w takim podejściu pewne korzyści.

Jak informuje BBC, Aviva, Barclays, Atos oraz pięć innych dużych brytyjskich firm postanowiło promować zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia. To odpowiedź na apel Andy’ego Briggsa, CEO Aviva UK Life, pełniącego również funkcję Business Champion for Older Workers (z ang. Mistrz Biznesu ds. Starszych Pracowników). W lutym wezwał on brytyjskie firmy do zwiększenia liczby zatrudnianych osób starszych o 12% do 2022 roku. Do tego czasu na rynku wolnych będzie bowiem ok. 14,5 mln stanowisk, ale tylko 7 mln młodych ludzi, którzy rozpoczną swoją aktywność zawodową.

Pierwszym krokiem promującym siłę roboczą po 50 roku życia miało być opublikowanie przez firmy ich struktury zatrudnienia, z uwzględnieniem kryterium wieku. Wśród ośmiu przedsiębiorstw, które ujawniły omawiane dane znalazły się: Aviva, Atos, Barclays, Co-operative Group, Home Instead Senior Care, Financial Services Compensation Scheme (FSCS), Mercer i Walgreens Boots Alliance. Dla przykładu w przedsiębiorstwie Atos 33% pracowników to ludzie między 50 a 64 rokiem życia. Z kolei Aviva zatrudnia 18,3% osób powyżej 50, Barclays – 17% a  Co-op Group – 26%.

Andy Briggs chce, aby wspomniane dane ujawniało więcej firm, co ma zachęcić do współpracy z osobami po 50 roku życia. Wszystko po to, by do 2022 roku zatrudnionych było ponad milion starszych pracowników. Według Briggsa przedsiębiorstwa te dadzą przykład innym i przyczynią się do realnych zmian na rynku pracy. W szczególności ważne jest pokazywanie korzyści z zatrudniania osób dojrzałych, jak chociażby większego zróżnicowania zespołów.Temat mógłby wydawać się niektórym mało istotny, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż do 2030 ponad połowa dorosłych Brytyjczyków będzie po pięćdziesiątce, konieczne jest prowadzenie działań, które pozwolą zachować im czynność zawodową.