Na wizerunku jednej z najbardziej znanych i lubianych marek pojawiła się kolejna rysa. Technologiczny gigant Apple został bowiem oskarżony o naruszanie praw pracowników, w fabryce swego chińskiego dostawcy Pegatron Group. Według organizacji China Labor Watch, w trzech placówkach firmy dopuszczono się wielokrotnego złamania krajowych i międzynarodowych przepisów prawa pracy. Wśród głównych zarzutów wymienia się zatrudnianie nieletnich, nieprawidłowości w umowach oraz przekraczanie dozwolonego czasu pracy.

Nie są to pierwsze tego typu oskarżenia pod adresem Apple. W przeszłości firma musiała zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi karygodnych warunków pracy u jednego ze swoich największych dostawców – Foxconn. Sytuacja była poważna, gdyż dochodziło nawet do samobójstw wśród pracowników fabryk. Li Qiang, dyrektor zarządzająca China Labor Watch oznajmiła, że w Pegatron Group jest jeszcze gorzej.

Według ustaleń śledczych, tygodniowy czas pracy w badanych fabrykach przekraczał 66 godzin. Ponadto w Pegatron Shanghai personel był zmuszany do podpisywania dokumentów, w których zaniżano liczbę nadgodzin. Apple odpiera te zarzuty powołując się na przeprowadzoną w czerwcu kontrolę. Wynika z niej, że czas pracy u dostawcy nie przekraczał 46 godzin tygodniowo. Trudno jednak dać temu wiarę, skoro ze względu na rażące warunki panujące w fabryce, na 110 nowych pracowników 30 odmawiało dalszej pracy dla firmy. Zatrudnieni w Pegatron otrzymywali zaniżone wynagrodzenia, byli wykorzystywani przez przełożonych, mieli również problemy z uzyskaniem urlopu.

W wydanych oświadczeniach Apple i Pegatron zapewniają z jednej strony o swoim zaangażowaniu w przestrzeganie praw personelu, natomiast z drugiej, że przeprowadzą stosowne dochodzenie w celu wyjaśnienia zgłoszonych nieprawidłowości. Ponadto Pegatron zapewnił, że zespół badający sprawę złożony z pracowników dołoży wszelkich starań, by w przyszłości wyeliminować tego typu sytuacje. Grupy audytowe do fabryk dostawcy wyśle również Apple. Jeśli stwierdzą one jakiekolwiek nadużycia, Pegatron zostanie zobowiązane do wypłacenia należnych pieniędzy pokrzywdzonym pracownikom.