Na łamach naszego portalu pisaliśmy już o kontrowersyjnym pomyśle prezydenta Francji François Hollande’a dotyczącym niebotycznie wysokiej stawki podatkowej dla najbogatszych. Według najnowszych doniesień Financial Times propozycja zyskała pozytywną opinię ze strony Rady Konstytucyjnej, co oznacza że 75% podatek wejdzie w życie. Objęci nim zostaną wszyscy, których zarobki w roku 2013 i 2014 będą przekraczały kwotę 1 mln euro rocznie. Jeszcze rok temu Rada uznała tak wysoki podatek za bezprawny, jednak po wprowadzeniu kilku poprawek, udało się przeforsować projekt.

Jak łatwo było przewidzieć, przeciwko wprowadzanemu rozwiązaniu protestują liderzy biznesu oraz wszyscy ci, których dochody przekraczają 1 mln euro, w tym kluby piłkarskie. Ich zdaniem nadmiernie wysokie opodatkowanie spowoduje, że wielu bogatych ludzi „zostanie skazanych na wygnanie z kraju przez socjalistyczny rząd prezydenta Hollande’a”. By – przynajmniej w pewnym stopniu – uciszyć tego rodzaju głosy, nieznacznie zmieniono wchodzące w życie przepisy.

Według nowych zasad obciążenie będzie w sensie formalnym płacone przez pracodawcę, a nie dobrze zarabiającego pracownika. Dzięki temu udało się wyeliminować obiekcje Rady, która rok temu uznała za niezgodne z konstytucją nakładanie podatku na pojedyncze osoby a nie gospodarstwa domowe, co stanowi normę dla podatku dochodowego we Francji. Jednak francuski rząd sprzeciwił się opodatkowaniu gospodarstw domowych, gdyż znacznie rozszerzyłoby to liczbę podmiotów objętych wysoką daniną.

W opublikowanym w niedzielę orzeczeniu, Rada uznała zmieniony projekt 75% podatku za zgodny z konstytucją. Odnowiona forma opodatkowania zakłada, że pracodawcy będą musieli zapłacić 50% podatku od wypłaty wynagrodzeń, które przekraczają 1 mln euro. Inne podatki i składki, którymi objęte będą zarobki najbogatszych spowodują, że ostatecznie skala opodatkowania osiągnie zakładane 75%. Co ważne, kwota podatku została ograniczona do 5% rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Przepisy będą miały zastosowanie do tegorocznych i przyszłorocznych dochodów, a przestaną obowiązywać w 2015 roku.

Według specjalistów wprowadzony w życie wysoki podatek dla najbogatszych jest głównie gestem politycznym. Ma on na celu podkreślenie dodatkowego wkładu ludzi majętnych w przezwyciężanie skutków kryzysu finansowego. 75% danina wniesie do budżetu tylko kilkaset milionów euro, przy czym znaczna część tej kwoty będzie pochodziła z klubów płacących wysokie pensje najlepszym zawodnikom. Zamiarem prezydenta Hollande’a było również zachęcenie firm do ograniczenia zbyt wysokich – jego zdaniem – wynagrodzeń. Czy w ciągu najbliższego roku czeka nas masowy exodus bogaczy i gwiazd piłki nożnej z Francji?