Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Houston w Teksasie i Uniwersytetu Greenwich w Londynie pokazują, że dla dobrego samopoczucia korzystne jest bycie sobą w relacjach z bliskimi – rodziną czy przyjaciółmi. Z kolei spontaniczne bycie sobą w pracy nie ma znaczenia dla ogólnej satysfakcji życiowej.

Raport przygotowany wspólnie przez amerykańskich i brytyjskich naukowców został opracowany na podstawie badania kwestionariuszowego w grupie 553 uczestników – 240 studentów pracujących na część etatu z Houston oraz 313 specjalistów średniej klasy z Londynu. Celem analizy było ustalenie, czy autentyczność w pracy – rozumiana, jako wyrażanie tego, co się myśli i czuje, brak konieczności imponowania innym oraz poczucie wystarczającej pewności, by być otwartym i szczerym – wpływa na ogólną satysfakcję. Jak się okazało się, nie ma żadnej zależności między zadowoleniem a autentycznością w miejscu pracy. Podczas gdy połowa respondentów zadeklarowała, że kłamie, by zaimponować rodzicom lub partnerom, aż 75% badanych przyznało się do przekazywania współpracownikom fałszywych informacji, które przyczyniają się do tworzenia własnego pozytywnego wizerunku. Równocześnie Oliver Robinson, jeden z autorów raportu z londyńskiego Uniwersytetu, odwołuje się do podobnych badań, z których wynika, że w pracy ludzie silnie kontrolują swoje wypowiedzi i emocje. Przyczyną jest konieczność kreowania wrażenia i potrzeba ciągłego przodowania.

Z kolei badania przeprowadzone przez Francescę Gino z Harvard Business School, w których badaczka skoncentrowała się na zależności między autentycznością pracowników a korzyściami dla przedsiębiorstwa wskazują, że możliwość bycia sobą w miejscu pracy redukuje fluktuację kadr i zwiększa efektywność oraz satysfakcję z pracy. Mimo to, wielu pracodawców nie docenia wagi swobodnej ekspresji swoich pracowników i pomija ten problem. Jednocześnie badaczka uspokaja wszystkich „nieszczerych” pracowników – brak spontaniczności w pracy jest powszechny i nie ma negatywnego wpływu na jakość życia.

Choć ciężko w to uwierzyć, badania pokazują, że trudności z byciem sobą w relacjach z szefem czy współpracownikami nie obniżają ogólnej satysfakcji z życia. Warto więc pamiętać, że należy dbać przede wszystkim o relacje z bliskimi!