Członkostwo w Unii Europejskiej ma swoje niewątpliwe zalety, ale wiąże się także z koniecznością zaakceptowania twardych niejednokrotnie reguł i zasad, które mogą być bolesne dla tych, których dotyczą. Z takim przypadkiem mamy właśnie do czynienia na Cyprze.

Cypryjski krajowy przewoźnik lotniczy Cyprus Airways zmuszony został do zawieszenia swojej działalności, po tym jak Komisja Europejska ogłosiła, iż będzie musiał zwrócić ponad 65 mln euro pomocy otrzymanej od cypryjskiego rządu. Komisja Europejska stwierdziła, iż rząd cypryjski złamał przepisy dotyczące publicznego wsparcia dla firm znajdujących się w kłopotach finansowych. Cyprus Airways wielokrotnie otrzymał taką pomoc w latach 2007–2013. Cypryjski rząd, który jest właścicielem 93% akcji Cyprus Airways, od dłuższego czasu bezskutecznie poszukiwał dla narodowego przewoźnika inwestorów zewnętrznych. Jak powiedział cypryjski minister finansów Harris Georgiades cyt. „spółka przestała być realnie zdolna do dalszej działalności podmiot, stąd decyzja o zawieszeniu wszelkich operacji. Harris Georgiades dodał, iż cyt. „od soboty wejdą w życie alternatywne rozwiązania dotyczące Cyprus Airways”.

Komisja Europejska przeprowadziła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, po tym jak rząd w Nikozji sukcesywnie zatwierdzał kolejne pakiety pomocowe dla spółki. W opublikowanych wynikach dochodzenia, Komisja bardzo krytycznie oceniła plany restrukturyzacji Cyprus Airways. Stwierdzono, iż cyt. „były oparte na nierealistycznych założeniach, nie rozwiązały przyczyn kryzysu spółki, a ponadto proces naprawczy trwał znacznie dłużej, niż pozwalają na to przepisy UE”. Zgodnie z przepisami UE, firmy które popadły w kłopoty finansowe mogą zostać wsparte przez rząd zgodnie z zasadą „po raz pierwszy i ostatni”. Rządy mogą udzielić transzy jednorazowej pomocy na wsparcie procesu restrukturyzacji raz w ciągu 10 lat. Reguła ta ma na celu uniemożliwienie firmom, aby stały się zależne od wsparcia rządowego i uniemożliwienie im tym samym uzyskania niedozwolonej przewagi nad konkurentami. Jak powiedziała Margrethe Vestager–komisarz UE ds. konkurencji cyt. „Cyprus Airways otrzymywały znaczne wsparcie finansowe od 2007 roku, ale mimo to nie były w stanie przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji i stały się podmiotem de facto utrzymywanym z publicznych środków. Otrzymana pomoc w żaden sposób nie gwarantowała tego, że firma stanie się na powrót rentowym przedsiębiorstwem”.