W rok po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, jedna ze spółek zajmujących się badaniem rynku i opinii publicznej ComRes, opublikowała raport z przeprowadzonej sondy, z którego wynika, że Brytyjczycy są zadowoleni z organizacji zeszłorocznej imprezy sportowej. Jednocześnie specjaliści uważają, że trwałe efekty gospodarcze będzie można zaobserwować dopiero w dłuższym okresie.

Ponad dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że wydatek rzędu 9 miliardów funtów przeznaczony na zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich 2012 opłacał się i był dobrym sposobem zainwestowania środków publicznych. Równocześnie tylko co piąta osoba z 3200 ankietowanych, dostrzega pozytywny wpływ Olimpiady na lokalną gospodarkę, zaś 67% respondentów twierdzi, że w ogóle takiego wpływu nie zaobserwowała. Ekonomiści zdecydowanie zgadzają się z większością ankietowanych, zwracając uwagę, iż oceniając efekty gospodarcze po pierwsze należy uwzględnić perspektywę długookresową, a po drugie trzeba oszacować, jaki byłyby zwrot z innych potencjalnych inwestycji, na przykład z rozbudowy infrastruktury transportowej.

Igrzyska Olimpijskie w Londynie na pewno przyczyniły się do wzrostu ruchu turystycznego i rozwoju infrastruktury sportowej, którą jednak trudno w pełni wykorzystać przy innych okazjach. Samuel Tombs, ekonomista Capital Economics, twierdzi, że chociaż wartość kulturowa i prestiż Igrzysk Olimpijskich są ogromne, miną lata zanim Brytyjczycy będą w stanie dostrzec ich prawdziwą wartość ekonomiczną. Podobnie uważa dyrektor ekonomiczny PricewaterhouseCoopers, Mark Ambler, który przewiduje, że zwrot ze sportowej inwestycji może być naprawdę duży, jednak pozytywny wpływ na gospodarkę może się uwidocznić dopiero po 10 latach.

Z kolei rzecznik prasowy Federacji Małych Spółek, Matthew Jaffa, zauważa, że większych efektów należy spodziewać się w rejonie Londynu niż w pozostałych częściach kraju, jednocześnie podkreślając, że 55% spółek, które wygrały kontrakty bezpośrednio związane z organizacją Igrzysk już odnotowały znacznie większe obroty. Chociaż z ekonomicznego punktu widzenia, nadmierny optymizm i wiara w natychmiastowy efekt gospodarczy nie jest uzasadniona, blisko 75% respondentów z wielką radością ponownie zdecydowałaby się na organizację Olimpiady.