Jakiś czas temu pisaliśmy na naszym portalu o spadku tempa rozwoju gospodarki Chin oraz ryzyku niestabilności tamtejszego systemu bankowego. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę historii. Jak podało BBC, władze centralne Państwa Środka zarządziły ogólnokrajowy audyt wszystkich długów publicznych. Krok ten został podyktowany obawami, że spowolnienie gospodarki niekorzystnie wpłynie na sektor finansowy.

Główne źródło problemów mają stanowić długi chińskich samorządów. Po wybuchu światowego kryzysu finansowego pożyczały one ogromne sumy pieniędzy, by utrzymać tempo wzrostu krajowej gospodarki. Według ostatnich opublikowanych w 2011 r. danych z dokonanego audytu, ich zadłużenie na koniec 2010 r. wynosiło 1,7 bln dolarów (10,7 bln juanów) i stanowiło ok. 25% PKB. Ze statystyk udostępnionych przez Chińską Bankową Komisję Regulacyjną wynika, że właśnie wtedy zaciągnięto ponad 80% pożyczek bankowych.

Fundusze zostały przeznaczone na projekty związane z infrastrukturą, w szczególności na modernizację oraz rozbudowę dróg i połączeń kolejowych. Jednak część z nich zainwestowano również w branżę budowlaną. Jak twierdzi Dariusz Kowalczyk, starszy ekonomista Credit Agricole-CIB w Hongkongu, duża część z tych inwestycji nie osiągnie planowanych poziomów zysków. To z kolei wpłynie negatywnie na sytuację finansową samorządów.

Rosnące zagrożenie niewypłacalności jednostek administracyjnych Chin spowodowało podjęcie przez władze centralne środków kontrolnych. National Audit Office (NAO) zorganizuje przeprowadzenie kontroli długu publicznego na terenie całego kraju. Problem jest poważny, gdyż rozmiar zadłużenia nie jest znany. Ponadto obawy budzi również sposób zarządzania finansami. W ubiegłym roku stwierdzono bowiem występowanie nieprawidłowości przy realizacji projektów samorządowych na kwotę 531 mld juanów.

Planowane audyty mają przyczynić się do ustabilizowania sytuacji Chin. Państwo Środka musi się bowiem ciągle bronić przed ryzykiem finansowym. Poprawa poziomu zadłużenia w dłuższej perspektywie powinna przełożyć się na szybszy rozwój chińskiej gospodarki.