W Stanach Zjednoczonych konto bankowe jest codziennością i ponad 90% osób dorosłych dysponuje dostępem do tego rodzaju usług finansowych. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w biedniejszych krajach, gdzie tylko co czwarty dorosły ma możliwość korzystania z rachunku bankowego. Według najnowszych badań Banku Światowego, przeprowadzonych przy wsparciu Bill & Melinda Gates Foundation w 148 krajach, ponad 2,5 miliarda dorosłych z całego świata nie posiada konta w banku.

Głównym powodem rozbieżności między krajami jest bieda. Dwie trzecie osób, które nie dysponują kontem bankowym podaje, że nie posiada wystarczającej sumy pieniędzy, by korzystać z usług banku. Równocześnie z badań wynika, że bieda nie jest jedyną przyczyną różnic. Okazuje się, że wśród przeszkód często wymieniano zbyt dużą odległość od instytucji finansowych oraz nadmierne koszty założenia i prowadzenia rachunku. Ponadto w niektórych regionach, jak na przykład w Ameryce Łacińskiej, badani wskazywali, że banki wymagają zbyt dużej liczby dokumentów koniecznych do otwarcia konta.

Warto zwrócić uwagę na sukces nowoczesnych metod, które pozwalają pokonać barierę odległości i kosztów – wzorem może być Afryka Subsaharyjska, gdzie prawie co piąty dorosły potwierdził, że używa swojego telefonu komórkowego do płacenia rachunków czy przelewu pieniędzy. W Kenii usługi finansowe za pośrednictwem telefonu komórkowego, z których korzysta ponad 60% dorosłych obywateli świadczy operator telefonii komórkowej Safaricom, którego właścicielami są kenijski rząd i brytyjski Vodafone. Co prawda definicja konta bankowego przyjęta przez Bank  Światowy nie obejmuje tego typu rozwiązań telekomunikacyjnych, jednak są one ciekawą alternatywą dla mieszkańców odludnych części świata.

Raport Banku Światowego zawiera również wiele innych informacji na temat sposobów korzystania z kont bankowych – można się z niego dowiedzieć gdzie się zadłużamy, na co oszczędzamy, a na co wydajemy pieniądze. Celem badań jest usprawnienie systemu bankowego i dostosowanie go do potrzeb użytkowników, jednak informacje dotyczące rachunków bankowych powinny być pod szczególnym nadzorem - mówią o ludziach wszystko.